Kanser immünoterapisi


İmmunoterapi, bağışıksal sağaltım, bağışıklık terapisi kimi hastalıkların sağaltımında uygulanan bir yöntemdir.

Basit açıklamasıyla immünoterapi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik bir tür aşı tedavisidir. İmmünoterapi, astım, saman nezlesi vb. bir takım [alerji]k hastalıkların ve bazı kanser türlerinin sağaltımında uygulanır.

"Biyolojik tedavi" olarak da adlandırılan bu yöntemde, kötücül melanom, kemik iliği urları, böbrek, akciğer zarı ve lenf düğümleri kanserleriyle (lenfoma), allerjik rinit ve astım tedavilerinde başarı elde edildiği gözlemlenmektedir.

Hastada duyarcıl (alerjik) belirtilere karşı allerjenlerle hazırlanmış aşıların belli bir doz ve tedavi aralığında enjekte edilerek uygulanan bu hücresel tedavi yöntemi, kemoterapide yan etkilerin fazla gözlendiği, kemoterapinin yararının görülmediği hastalara uygulanır.

Yan etkileri

İmmünoterapi sonrası enjeksiyon yerinde olagelen bir takım kızarıklık ve şişmeler gibi yerel tepkiler gözlemlenmiştir. Daha az görülmekle birlikte, hapşırık, gözlerde, hırıltılı solunum, burun ve boğazda kaşıntı, burun tıkanıklığı ile/ya da burun akıntısı, koroner damar yetersizliği, öksürük, deride kızarıklık ve kaşıntı, soluk darlığı, göğüste sıkışma duygusu, dudaklarda ve göz kapaklarında şişme ve yutkunma zorluğu gibi yan etkiler belirebilir.


Urlarda bağışıklık terapisi: tek eşlenikli antikorlar[1]
AntikorMarka adı Onaylandığı yıl Türü Erek bileşik Terapisi için onaylanan ur türleri
Alemtuzumab Campath 2001 insanlaştırılmış CD52 Kronik (süreğen) lenfositik lösemi
Bevacizumab Avastin 2004 insanlaştırılmış damar endotelinin büyüme etkeni (VEGF)Kolorektal (kalınbağırsak ile rektum) urları
Cetuximab Erbitux 2004 birleşik yapılı üstderi büyüme etkeni alıcısı Kolorektal (kalınbağırsak ile rektum) urları
Gemtuzumab ozogamicin Mylotarg 2000 insanlaştırılmış CD33 akut (iveğen) miyeloid lösemi (calicheamicin ile birlikte)
Ibritumomab tiuxetan Zevalin 2002 fareden CD20 Hodgkin dışı lenfoma (yttrium-90 veya indium-111 ile birlikte)
Panitumumab Vectibix 2006 insanlaştırılmışüstderi büyüme etkeni alıcısı Kolorektal (kalınbağırsak ile rektum) urları
Rituximab Rituxan, Mabthera 1997 birleşik yapılı CD20 Hodgkin dışı lenfoma
Trastuzumab Herceptin 1998 insanlaştırılmış ErbB2 Meme Kanseri

Diğer bilgiler

Kanser tedavisinde immünoterapi

İnsan vücudunun bağışıklık sistemi, kanser hücrelerini yabancı hücre olarak algılar. İmmünoterapi, bu durumda doğal bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılan yöntemdir. Sağaltımda antikor'ların ürettiği lenfokinler kullanılır. Kanserle ilgili immünoterapide saptanmış en etkin bileşik interferondur.

Deri incelemeleri

Bağışıksal sağaltım öncesi uygulanan deri incelemeleri şunlardır:

Kaynakça

Özel
Genel
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.