Atom yarıçapı

Etanol molekülünün 3D hali, CH3CH2OH. Atomların büyüklükleri Van der Waals yarıçapına göre çizilmiştir.

Atom yarıçapı, küre şeklinde olduğu düşünülen atomların büyüklüklerini ölçmekte kullanılan bir niceliktir. Bu nicelik atomun çekirdeği ile elektron bulutu arasındaki mesafeyi gösterir.[1]

Kuantum atom kuramına göre bir atomun büyüklüğünden kesin olarak bahsedilemez. Başka atomlarla etkileşmeyen bir atomun büyüklüğünden bahsetmek anlamsızdır. Sadece bağ yapan atomlar arasındaki uzaklık hesaplanabilir. Örneğin, katı haldeki bakır elementinde iki atom arasındaki uzaklık 256 pm'dir. Dolayısıyla tek bir bakır atomunun yarıçapı 128 pm'dir.

Elementlerin atom yarıçapı taşıdığı enerji katmanı (enerji seviyesi) sayısı arttıkça büyür, çekirdek yükü arttığında ise küçülür.[1]

O halde Periyodik tabloda:

Atomların çaplarının karşılaştırılması
  1. Önce periyoda bakılır. Periyot numarası büyük olanın çapı büyüktür.
  2. Aynı periyotta ise proton sayısına bakılır. Proton sayısı arttıkça çap küçülür.
Aynı elementin farklı iyonlarının çapları

Elektronu fazla olan iyonun çapı büyüktür.[1]

Yarıçap çeşitleri

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 The Periodic System, Its Story and Its Significance
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.