Bar (birim)

Bar (sembol bar), 100.000 Pa olarak tanımlanmış basınç birimidir. Yaklaşık olarak deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşittir. Mühendislik uygulamalarında (Pascal'ın çok büyük değerler alması sebebiyle yerine) kullanılabilir.

1 cm² ' lik bir yüzeye 0,1 N'luk kuvvetin dikey olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır.

1 bar = 105 Pa

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 bar bar      
101 dekabar dabar 10–1 desibar dbar
102 hectobar hbar 10–2 santibar cbar
103 kilobar kbar 10–3 milibar mbar
106 megabar Mbar 10–6 mikrobar µbar
109 gigabar Gbar 10–9 nanobar nbar
1012 terabar Tbar 10–12 pikobar pbar
1015 petabar Pbar 10–15 femtobar fbar
1018 egzabar Ebar 10–18 attobar abar
1021 zettabar Zbar 10–21 zeptobar zbar
1024 yottabar Ybar 10–24 yoktobar ybar


This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.