Duyum

Duyularla araçsız olarak gerçekleştirilmiş bilinç olgusu... İzlenim'le algı arasında bulunan bir bilinç olgusudur, her ikisiyle de karıştırırmamalıdır. İzlenim duyumdan önce algı duyumdan sonra gerçekleşir. Duygu teriminden de titizlikle ayrırmalıdır; duygu bir tasarım, duyum bir etkinin sonucudur. Örneğin sevinç bir duygu, açlıksa bir duyumdur. Bu bakımdan, şiirsel tasarımlar dışında, duygunun insan bedeninde bir yeri yoktur ama duyumun belli bir yeri vardır; insanın karnı acıkır ama sevinen belli bir yeri değildir.


Duyu konusuyla ilgili terimler; Duyu Organı Alıcılar Duyusal Sistem Duyum Duyumsama

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.