Endoskopi

Üç tane endoskop

"Endoskopi", Gastrointestinal endoskopi adıyla da bilinen yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği tetkik yöntemlerinin genel adı. Ayrıca böbrek taşı düşürenler için de geçerli bir teşhis yöntemidir, sadece mideyle sınırlı değildir.

Endoskopi (halk dilinde hortum) ışık yardımıyla organların içini gösteren bir tüptür. “endo” kelimesi “iç” ve “skopi” eki de “görüntüleme” anlamına gelmektedir.Endoskopi Nedir?

Mide Endoskopisi

Hasta 8-12 saat arası aç kalır,müsile gerek yoktur.Genel anestezi yapılması planlanıyorsa gerekli tetkikler yapılır.Hastaya önlük giydirilir,sedyeye oturtulur ve ağza diş hekimlerinin de kullandığı lokal anestezik madde sıkılır.(Bu işlemi tolere edemeyecek hastalara genel anestezi uygulanmaktadır.)Bu sprey bulantıyı ve yutkunmayı önler.Hastaya genel anestezi veya sedasyon uygulanması planlanıyorsa hasta 6 saat daha ek olarak aç kalır,hastanın bilinci tamamen açık olacaksa hafif sakinleştiriciler verilebilir.Hasta sol yana yatırılır ve ekstremiteleri sabitlenerek başı 90 derece sola döndürülür.Ağız boşluğuna dişleri ve endoskobu korumak için ağızlık takılır.İki-üç dakika sonra endoskop ağızdan mideye indirilir. Hastalığın türüne göre öğürmeler görülebilir,bu doğaldır.

Ufak bir ihtimal de olsa mide delinmesi yaşanabilir ancak bu gibi yırtıklar küçük cerrahi müdahalelerle düzeltilebilmektedir.

Başlıca gastrointestinal endoskopi türleri ve incelenen bölgeler
Özofagogastroduodenoskopi (Üst GİS Endoskopisi) Yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağı (Özofago:Yemek borusu, Gastro: Mide, Duodenoskopi: oniki parmak barsağı)
Kolonoskopi Kalın barsak
Rektosigmoidoskopi Kalın barsağın son kısımları olan rektum ve sigmoid
Rektoskopi Sadece rektum

Endoskobik görüntüler

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.