Genç Dünya yaratılışçılığı

Genç Dünya Yaratılışçılığı; Cennet'in (Ahiret'in), Dünya'nın ve Dünya'daki yaşamın yaklaşık 6.000-10.000 sene evvel Tanrı tarafından bir anda yaratıldığına inanan dinî görüş. Tevrat'ın Tekvin/Yaratılış (Genesis) kısmındaki anlatımları, Dünya'nın 24 saatten oluşan altı günde yaratıldığı görüşünü doğru kabul ederek bu hesaplama yapılmıştır.

İbrahimî dinlere göre İlk insanlar olan, Adem ve Havva'yı resmeden bir eser.

Bu görüşün sahipleri doğal hayattaki bâzı kanıtların, kutsal kitaptaki anlatımı doğruladığına inanır. Bu sebeple Genç Dünya yaratılışını doğrulamayan evrim, jeolojik kanıtlar veya diğer bilimsel teorilerin kusurlu ya da yanlış anlaşılma olduğuna inanırlar. Bu görüşü yaymak için çeşitli organizasyonlar kurulmuş, yaratılış bilimi adı altında bâzı çalışmalar yapılmıştır.

Ancak bilimsel yayınlarda ve bilimsel organizasyonlarda Genç Dünya yaratılışına prim verilmemektedir. Bu sebeple bu görüşün destekçileri bilim dünyasını ayrımcılık yapmak ve sansürlemekle de suçlarlar. Bilim dünyasında ise Genç Dünya yaratılışının bilimsel olmadığı görüşü hakimdir. Örneğin yapılan araştırmalarda 10.000 yıl gibi bir sürenin Dünya'nın yaşı için çok kısa olduğu, birbirinden bağımsız çeşitli dallarda yapılan sayısız deney sonucu Dünya'nın tahmin edilen yaşının 4,5 milyar yıl, canlıların gözlemlenmesinin ise 2 milyar yıl önceye dayandığı hesaplanmıştır.

Hıristiyan ve Musevîlerin çoğunluğu tarafından yüzyıllarca inanılan bu görüş, 19. yüzyıldan itibaren terkedilmeye başlamıştır. Günümüzde bu görüşe inananlar azınlıkta kalmıştır. Hıristiyan ve Musevîler arasında artık Yaşlı Dünya yaratılışçılığı tercih edilmektedir.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.