Latinceden Rumenceye ses değişiklikleri

Kaba Latince dönemi

Iotacization

Kaba Latince'de, diğer ünlü izleyen kısa /e/ ve /i/ yarı ünlüle /j/ değiştirildi. Daha sonra, /j/'den önce olan ünsüzleri palatalize edildi.

Labial ünsüzler değişmezdi:

Ünlüler

Latince ünlüler a, o ve u değişmezdiler:

Latince'de kısa bir u, (ama m ve b'den önce gelen de) o haline geldi.

Bazan Latince'de uzun bir ō u haline geldi:

e ve i ünsüzleri aşağıdaki değişlikler yaptılar:

Meselâ:

Ünsüzler

Yalnız ünsüzlerde, büyük değişiklikler yoktu.

Diğer değişiklikler: ct > pt, gn > mn ve x > ps. Daha sonra, ps s haline gelerek kolaylaştırıldı.

Sözcük sonundaki ünsüzler

Bütün sözcük sonundaki ünsüzler kayboldu.

Proto-Rumence'ye kadar

'l' rotasizmi

Ünlüler aralarındakı l r oldu.

Palatalizasyon

Vurgusuz ünlüler hafifletmesi

Vurgusuz a ă oldu ya vurgusuz o u oldu. Then ă became e after palatal sounds. Unstressed o was kept in some words due to analogy.

Backing of e

The vowel e was changed to ă when preceded by a labial consonant and followed by a back vowel in the next syllable (i.e. it stayed e when the following vowel was i or e):

Yeni değişiklikler

Bu değişiklikler bütün lehçelerinde değil. Some belong to the standard language, while some do not.

Changing of voiced affricates into the corresponding fricatives

Cenûbî lehçelerde ve Standart Rumence'de, dz kaybedildi, z sesine dönüştü:

The affricate became j only when hard (i.e. followed by a back vowel):

Insertion of a glide /j/ between 'â' and soft 'n'

This affects only a few words:

It also explains the plural mână - mâini ('el(ler)'). This is also specific to southern dialects and the standard language; in other regions one may hear câne etc.

'ş', 'ţ' ve 'dz' sertliği

Şimâlî lehçelere ilgilendirir. İnce vokalleri kalınlarıyla değişir:

Bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.