Libasyon

Libasyon, Antik Yunan dünyasında sıkça kullanılan sıvı sunulara verilen isim.

Libasyonda genellikle hayvan veya insan kanı ile şarap kullanılır. Bu sıvılar kutsal mekanlardaki sunaklarda libasyon için ayrılmış bölümlerde rython'lar aracılığıyla yere dökülür ve tanrılara adaklar adanır, dilekler dilenir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.