Mümin (İslam)

Mümin (mü'min) (Arapça المؤمن), iman eden veya güvenen anlamında Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir.

Etimoloji

Mümin Arapça EMN'den ismi fail olarak türetilmiştir. Aynı kökten türetilen diğer kelimeler emin, iman, amin, emniyet, emanet gibi kelimelerdir. Kelimenin Eski Mısır'ın tanrı kralı Amun-Ra'nın adından Arapça'ya Amin şeklinde geçmiş olması (muarreb) ve diğer kelimelerin bu kökten türetilmiş olması olasıdır. (bkn. Âmin)

İslami literatürde kullanımı

Kuran'da Allah tarafından belirlenmiş olan bu sıfat, Allah'a güvenerek inanan veya kendisine güvenilen anlamına gelmektedir. İnancın, Allah ile kul arasındaki güçlü güven bağının adıdır.

Aynı zamanda Kuran'da geçen Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. İsim Allah'a izafe edildiğinde anlam değişikliği yapılarak (ismi mef'ul) güvenilen şeklinde anlamlandırılır.

Mümin sıfatının Kuran'da yeri

Yılmayın ve üzülmeyin. Güveniyorsanız mutlaka kazançlısınız.
Al-i İmran:139


Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.