Nazarenler

Nazarenler'den Friedrich Overbeck'in "Sanatta Dinin Zaferi" (Der Triumph der Religion in den Künsten) adlı yağlıboya çalışması, 1840

Nazarenler, Lucas Birliği'nin (Almanca Lukasbund) üyeleri.

1809'da bir araya gelen bu ressamlar sanatta ortaçağ ruhunu canlandırmayı amaçlamışlardı. Özellikle 18. yüzyıl klasikçiliğine bir tepki olarak doğan birlik, Avrupa resmindeki ilk etkili akademi dışı hareketti. Nazarenler sanatın bütünüyle ahlaksal ya da dinsel bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyorlardı. Geç ortaçağ ve erken Rönesans ressamlarına büyük bir hayranlık besliyor, Avrupa'da akademilerin desteklediği daha sonraki sanat hareketlerini, sanatsal beceri uğruna dinsel idealleri yok ettiği inancıyla reddediyorlardı. Ayrıca ortaçağ atölyelerinde daha yakın ilişkiler çerçevesinde sürdürülen eğitim sistemini, akademik sistemin mekanik tekdüzeliğine üstün görüyorlardı.

Hepsi de Viyana Akademisi öğrencisi olan birliğin ilk üyelerinden Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Ludwig Vogel ve Johann Konrad Hottinger 1810'da Roma'ya gittiler ve terk edilmiş S. Isidoro Manastırı'na yerleşerek çalışmaya başladılar. Peter von Cornelius, Wilhelm von Schadow ve daha başka sanatçıların da katılmasıyla grup genişledi. Kitabı Mukaddes'te anlatılanlara benzettikleri giyim kuşam ve saç biçimlerinden ötürü Nazarenler (Nasıralılar) adıyla anılmaya başladılar. Başlıca hedefleri ortaçağ fresk resmini yeniden canlandırmaktı. 1810'ların sonlarına doğru aldıkları iki önemli sipariş ünlerinin yayılmasını sağladı. 1816-17 yıllarında Bartholdy Evi'nin, 1817-29 arasında Massimo Kırevi'nin fresklerini gerçekleştirdikten sonra Overbeck dışında bütün üyeler Almanya'ya döndüler ve birlik dağıldı.

Nazarenler dinsel konuları geleneksel doğalcı bir üslupta işledikleri yapıtları etkileyici olmaktan uzaktı. Çok figürlü kalabalık kompozisyonları aşırı ayrıntıları, renk ve biçimlerinin canlılıktan yoksunluğu ile dikkati çeker. Ama insan ruhunun derinliklerindeki idealleri açık bir biçimde dile getirmeleriyle, başta Ön-Raffaellocular olmak üzere kendilerinden sonraki akımları etkilemişlerdir.[1]

Nazaren ressamlar

Johann Friedrich Overbeck, Franz Pforr'un portresi (1810)
Johann Friedrich Overbeck, İtalya ve Almanya (1811-1828)
Joseph Anton Koch'un Massimo Kırevi'ndeki bir çalışmasından ayrıntı

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.