Nesne tabanlı programlama dili

Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı programlama dilleri, kalıtım gibi nesne yönelimli programlama dillerine özel özellikleri taşımazlar. Bu durumda nesne tabanlı programlama dilleri nesne yönelimli programlama dillerinin altkümesini oluşturur.

Nesne yönelimli olan nesne tabanlı programlama dillerinden ABAP/4, C#, C++ (nesne modeli Simula'ya dayanır), Eiffel, Java, Object Pascal, Objective-C (nesne modeli Simula'ya dayanır), PHP, Python, REALbasic (nesne yönelimli bir BASIC lehçesi), Ruby, Simula, Smalltalk ve Visual Basic .NET'i sayabiliriz. Nesne tabanlı olup da nesne yönelimli olmayan programlama dili olarak Ada, JavaScript (JS) ve Visual Basic (VB), nesne ve sınıfları desteklese de kalıtımdan yoksun olmasından dolayı iyi bir örnek teşkil etmektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/4/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.