Onomastik

Onomastik, dilbiliminin özel isimleri inceleyen bir dalıdır.

Onomastikçiler arasında, dilin tüm sözcüklerinin özel isimlerden türediğini iddia edenler dahi vardır. Yunanca onomastikostan gelir. Onoma sözcüğü ad, adla ilgili demektir. Adların kökeni ve anlamları ile uğraşan dilbilim dalıdır.İngilizcedeki name sözcüğü onoma kelimesinden gelmektedir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.