Pazar Postası

Pazar Postası, 1951-1959 tarihleri arasında yayımlanan ve İkinci Yeni şiirine eşlik eden haftalık bir gazetedir. 1951-1952 tarihleri arasında 79 sayısı yayımlamıştır. 1956 yılına kadar ara veren gazete, 1959 yılının ortalarına kadar düzenli olarak yayımlanmıştır. Sahibi Cemil Sait Barlas'tır. En fazla katkısı olan yazı işleri müdürü Muzaffer Erdost'tur.[1][2]

Kaynakça

  1. Korkmaz, Ferhat (2012),İkinci Yeni Limanı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum
  2. 1. Korkmaz, Ferhat (2007), Pazar Postası'nın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi, YYÜ Yüksek Lisans Tezi, Van
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.