Petrol tankeri

Tanker offshore terminal
Bir tankerin profil görünümü
Bir tankerin enine kesiti
Çift Cidarlı Tanker

Petrol tankeri, ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri taşıyan gemilere denilir. Ham petrol ve ürün taşıyan tankerler yapısal olarak birbirleri ile çok benzerlikleri olsa da üzerinde bulunan bazı donanımlardan ötürü farklılıklar gösterirler.

Ham petrol tankerleri

Ham petrol tankerleri( ing. Crude Oil Carrier), petrol çıkarılan kuyu, açık deniz platformu ya da boru hattı ile beslenen terminallerden aldığı yükü rafinerilere ya da daha büyük tankerlere taşırlar.

Ürün tankerleri

Ürün tankerleri ( ing. Product Carrier), rafinerilerden aldığı işlenmiş petrol ürünlerini alıcı tesis ya da gemilere taşırlar.

Kapasitelerine göre tankerler

Taşıma kapasiteleri ve büyüklüklerine göre

olarak sınıflandırılırlar.

Tehlikeler

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.