Timokrasi

Timokrasi, (Yunanca: τιμήκράτος 'timékrátos') Parası ya da gücü olanın yönetimde olması gerektiği düşüncesinin hakim olduğu bir siyasi yönetim şeklidir. Para aristokrasisi olarak da bilinir. Platon "Devlet" adlı eserinde timokrasiyi, yöneticilerin şan, şöhret, askeri başarılar gibi güç gösterilerine kapılıp dünyevi hazları ön plana alıp, halkı ikinci plana attıkları bir yönetim şekli olarak tasvir eder. Timokrasi'nin ilk uygulayıcısı MÖ 594 yılında antik Yunanistan'da Solon olmuştur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.