İran platosu

Batıda Anadolu'ya doğuda ise Hindukuş ve Himalaya dağlarına bağlanan İran platosunun topografik haritası
Avrasya, Afrika ve Hindistan plakalarının sınırlarının yakınlaşmasını gösteren harita.

İran platosu (Pers platosu olarak da bilinir), Güneybatı, Güney Asya ve Kafkaslar'da bulunan coğrafik bir oluşumdur. Bu plato, Arabistan ve Hindistan plakası arasında kalan Avrasya plakasının batıda Zagros dağları, kuzeyde Hazar Denizi ve Kopet Dağları, güneyde Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve doğuda Hindukuş Dağları arasında kalan bir parçasıdır.

Tarihsel bir bölge olarak plato Partlar'ın ülkesini, Medler'in ülkesini ve doğu Persiya'yı, Büyük Persiya'nın (bugünkü Irak, İran, Afganistan ve Pakistan'ın coğrafyası) esas kısımlarını içine almaktadır.[1]Zagros dağları, platonun batı sınırını oluşturur ve dağların güneye inen kısımları da buna dâhil edilebilir. Encyclopædia Britannica Huzistan düzlüğünü açık bir şekilde bunun dışında bırakır[2] ve Elam'ı "Mezopotamya düzlüğünü İran platosuna bağlayan bölge"yi içine almıştır diye tanımlar.[3]

Dipnotlar

  1. Old Iranian Online, University of Texas College of Liberal Arts (retrieved 10 February 2007)
  2. s.v. "ancient Iran"
  3. s.v. "Elamite language"

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.