Tse (Kiril)

Tse, (Ц, ц) Rus Kiril Alfabesi'nin yirmidördüncü harfidir. Yaklaşık olarak Türkçedeki "ts" sesine denk gelir.

Gagavuzca'da bu ses Ț harfi ile karşılanmıştır. Sert bir T sesidir. Türkçe’de bulunmayan bir ses değeridir. TS (ʦ: T+S) olarak da seslendirilir. Moğolca’da ve Rusça’da, Slav dillerinde, ayrıca Kiril alfabesini kullanan pek çok dilde Ç harfinin türevi olan bir sestir. Bu harfin ses değerini en güzel gösteren sözcüklerden birisi Gagavuzcadaki Soţial şeklinde yazılan (Sosyal, "Sotsyal" gibi okunur) kelimesidir. Gagavuzca’da ve diğer Türk dillerinde Slav kökenli kelimelerde yer alır (Örneğin: Prezentaţiya, Redakţiya). Ancak öz Moğolca sözcüklerde de sık sık kullanılır. Örneğin: Moğolcadaki Цаг (Ţag: Çağ, “Tsag” okunur), Цэцэг (Ţeţeg: Çiçek, “Tsetseg” gibi okunur).

Belarus'da yaşayan Lipka Tatarlarının alfabesinde ise TS sesini tam olarak karşılamak için şeklinde bir harf üretilmiştir. Kazaklar ve Kırgızlarla birlikte yaşayan Çin kökeli Dungan halkı Sad harfinden biraz daha farklı olan ama yakın kaynaklardan çıkan bu sesi gösterebilmek için ڞ harfini kullanmıştır. Örneğin: Maţdar (Mastar: "Matstar" okunur).

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/29/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.