Ҳ

Ҳ Boğazdan gelen gırtlaksı bir H sesidir (Latin alfabesinde ile gösterilir). Normal H sesinden biraz daha kalın, boğumlu ve hırıltılıdır. H sesi hiçbir engele takılmadan çıkarken, bu ses boğazın orta kısmında titreşir. Arapçadaki Ha (ح) harfine denk düşer. Örneğin: Maⱨrem (Mahrem)... Bu sese en uygun örneklerden birisi de Ҳacı (Ⱨacı: Hacı) sözcüğüdür. Hakasçada ve Karakalpakçada kullanılır. Anadolu Türkçesinin halk ağzındaki ve Azericedeki kullanımında Arapçadaki Hı (خ) harfi ile olan farkı çoğu zaman ortadan kalkmıştır (Х).

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/21/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.