Millî güvenlik

Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, milli kurumlar, değerler ve çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekün savunma ve tehdit önleme kavramıdır. Kararlı ve istikrarlı bir anayurt güvenliği sağlanabilmesi için birçok ülke tarafından uygulanan genel stratejiler arasında;

ile benzeri uygulamalar sıralanabilir.

Türkiye'de millî güvenlik siyasetini saptayan sorumlu organlar

Millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.

Devletin millî güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili kararlar alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Bakanlar Kurulu'na görüş bildirmek üzere kurulmuştur. Kurul; Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri ve Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşmuştur. Millî Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.