Sivil

Sivil, uluslararası hukukta herhangi bir ülkenin silahlı kuvvetlerine veya diğer silahlı gruplara mensup olmayan kişi. Siviller herhangi bir muharebede silahlı çatışmaya girmeyen kişilerdir ve hakları ve güvenlikleri kısmen çeşitli uluslararası antlaşmalarca güvence altına alınmıştır. Sivil sözcüğü zaman zaman çeşitli meslek gruplarınca, o meslek grubunda olmayan kimseleri tanımlamak amacıyla metaforik olarak da kullanılır.

Etimoloji

Türkçeye Fransızca "civil" sözcüğünden geçmiştir.[1] Bu sözcüğün kökeni de Latince civilis ve öncesinde de civis (vatandaş) sözcüğüdür.[2] Sivil sözcüğü, bir kavram veya varlığın askerî/askerî amaçlı olmadığını belirtmek için sıfat olarak da kullanılır: sivil havacılık vb.

Kaynakça

  1. "sivil." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 8 Ağustos 2012
  2. "civil." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.