Astsubay

TSK rütbeleri
Kara Hava Deniz
General ve Amiraller
Mareşal Mareşal Büyükamiral
Orgeneral Orgeneral Oramiral
Korgeneral Korgeneral Koramiral
Tümgeneral Tümgeneral Tümamiral
Tuğgeneral Tuğgeneral Tuğamiral
Subaylar
Albay Albay Albay
Yarbay Yarbay Yarbay
Binbaşı Binbaşı Binbaşı
Yüzbaşı Yüzbaşı Yüzbaşı
Üsteğmen Üsteğmen Üsteğmen
Teğmen Teğmen Teğmen
Asteğmen Asteğmen Asteğmen
Astsubaylar
Astsubay Kıdemli Başçavuş Astsubay Kıdemli Başçavuş Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş Astsubay Başçavuş Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş Astsubay Kıdemli Üstçavuş Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş Astsubay Üstçavuş Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş Astsubay Kıdemli Çavuş Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş Astsubay Çavuş Astsubay Çavuş
Uzman Jandarmalar
Uzman Jandarma (Yalnızca Jandarma Gn.K.lığında)
Erbaş ve Erler
Uzman Çavuş Uzman Çavuş Uzman Çavuş
Uzman Onbaşı Uzman Onbaşı Uzman Onbaşı
Sözleşmeli Çavuş Sözleşmeli Çavuş Sözleşmeli Çavuş
Çavuş Çavuş Çavuş
Sözleşmeli Onbaşı Sözleşmeli Onbaşı Sözleşmeli Onbaşı
Onbaşı Onbaşı Onbaşı
Sözleşmeli Er Sözleşmeli Er Sözleşmeli Er
Er Er Er

Astsubay, silahlı kuvvetlerde emir-komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi çok çeşitli görevleri yerine getiren er ve erbaşlardan kıdemli, subaydan kıdemsiz rütbeli asker.

Tarihçe

Astsubaylık, NATO bünyesinde bütün dünya ülkelerinde geçerli olan meslektir. Osmanlı Devleti ordularında Gedikli Zabit, Küçük Zabit, Hor Zabit, Kizir, Gedikli Küçük Zabit gibi isimler ile yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ise önce Gedikli Zabit, sonra Gedikli Erbaş olarak adlandırılırken, 1951 yılında çıkartılan bir kanunla mesleğin ismi "astsubay" olarak değiştirilmiştir. Bu kanunla birlikte daha önce astsubay olarak adlandırılan "Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen ve Yüzbaşı" rütbeleri de "subay" olarak, "Baş Gedikli" rütbesi ise "Kıdemli Başçavuş" olarak değiştirilmiştir.

926 sayılı TSK Personel Kanunu Ek Madde 21'de "Astsubay" şöyle tarif edilmektedir;

Astsubaylar: Ek Madde 21 – (Ek: 2/7/1951-5802/1 md.; Değişik: 18/6/2003 - 4902/30 md.)

"Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir".

Astsubaylar, subaylar ile birlikte 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabidirler. Mecburi hizmet süreleri 10 yıldır. Bu süreyi bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyelerinde görev yaparlar. 926 sayılı Türk silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Madde 77'ye göre astsubay rütbeleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Astsubay rütbeleri

926 sayılı TSK Personel Kanunu madde 77 gereğince; Astsubay rütbelerinin hepsinin önünde "Astsubay" kelimesi vardır. Astsubay rütbeleri yazılırken önüne, bulundukları sınıfa göre meslek isimi ilave edilir. Örneğin Piyade sınıfından bir Astsubay Kıdemli Üstçavuş P. Asb. Kd. Üçvş. şeklinde kısaltılmaktadır. Deniz Kuvvetlerinde görevli Topçu sınıfına mensup bir Astsubay Kıdemli Çavuş ise Topçu Asb. Kd. Çvş. şeklinde kısaltılarak yazılır.

Nasıplarından itibaren üç/altı yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan;

- Astsubay üstçavuşlara, astsubay kademeli üstçavuş, - Astsubay kıdemli üstçavuşlara, astsubay kademeli kıdemli üstçavuş, - Astsubay başçavuşlara, astsubay kademeli başçavuş, - Astsubay kıdemli başçavuşlara, astsubay kademeli kıdemli başçavuş, - Astsubay kademeli kıdemli başçavuşlara, astsubay iki kademeli kıdemli başçavuş denir. (Bkz. 926 sayılı TSK Personel Kanunu Md. 140)

Astsubay Kademeli Üstçavuş, Astsubay Kademeli Kıdemli Üstçavuş, Astsubay kademeli kıdemli başçavuş ve Astsubay II.Kademeli kıdemli başçavuş ibareleri, Astsubay rütbelerinin kıdemini ifade ederler. Subaylarda kıdemlilik, "kıdem" ile ifade edilir. Astsubaylarda kıdemlilik ise "hem kıdem hem de "kademe kıdemi" tabiri ile ifade edilir.[1] Subay rütbe kıdemlerinin kıyafete takılan kıdem işaretleri yoktur. Fakat TSK Kıyafet Yönetmeliği II nci Kısım gereğince Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu astsubayların, Astsubay II Kademeli Kıdemli Başçavuş oldukları andan itibaren, kıyafete takılan kol kıdem işaretleri vardır. Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde 6 senelik bekleme süresinden sonra, yani Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş'luğun sonunda, önce bir adet olmak üzere ve müteakiben her üç yılda bir olmak üzere ve yaş haddine kadar; ceket, palto ve pardösülerinin kol ağızlarına sarı sırmadan birer adet "kol kıdem işareti" takarlar. TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi gereğince, askeri yazışmalarda subay ve astsubayların kıdemlerinin rütbeleri ile birlikte yazılmasına izin verilmez. Örneğin; Piyade Kıdemli Albay, Piyade Albay ya da kısa olarak "P.Alb." şeklinde; Telsiz Astsubay II Kademeli Kıdemli Başçavuş ise Telsiz Astsubay Kıdemli Başçavuş ya da kısa olarak "Tls.Asb.Kd.Bçvş." şeklinde yazılır. Resmi evrakların imza bloklarında sınıf ve rütbeler kısaltma yapılmadan kullanılır, metin içinde geçen sınıf ve rütbelerde ise kısaltma yapılabilir.

Özlük hakları

Ordunun orta kademe yöneticileri komutanlarıdır, çeşitli kuvvet ve komutanlıklarda, ilçe jandarma komutanı, jandarma bölük komutanı, karakol komutanı, takım komutanı, kısım komutanı, kademe komutanı, bot komutanı, adestim komutanı, bölük astsubaylığı, harekat eğitim astsubaylığı, idari işler astsubaylığı, şube müdürlükleri, gibi önemli makam ve görevlerde bulunurlar. Astsubayların özlük hakları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile düzenlenilmektedir.2003 yılında Astsubay hazırlama okullarının adı Astsubay Meslek Yüksek Okulları olarak değiştirilmiştir. Astsubay Meslek Yüksek okulları 2 yıl süresince; Temel müşterek askeri konular, askeri liderlik, Haritacılık, Taktik vb. askeri derslerin yanı sıra, iktisat, işletme, matematik, davranış bilimleri, ingilizce gibi eşitağırlık dersleri alırlar ve Öğrenci Astsubay Adayı olarak anılırlar. 2 yıl sonunda 30 ağustosta Astsubay çavuş (Asb.çvş.) rütbesiyle mezun olarak 1 yıl sürecek olan mesleki ve branş sınıf okullarına uğurlanırlar örn: Tankçı sınıfına mensup yeni mezun bir astsubay çavuş, Zırhlı birlikler okulunda 1 yıllık bir tankçı sınıf bıranş eğitimi alır bu 1 yıllık süre boyunca öğrenci Astsubay Çavuş (Öğ.Asb.Çvş.) kursiyer rütbesi ile eğitim alırlar. Bu 1 Yılın sonunda mezun olarak Tankçı.Astsubay Çavuş (Tnk.Asb.Çvş) rütbesi şeklinde kıtalara atanırlar. Böylelikle bir astsubay toplam 3 yıl mesleki ve genel kültür eğitimi görmüş olur. Astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir.

Astsubay alımları

Temel Kaynak Astsubay Hazırlama/Meslek Yüksek okullarıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askeri hakim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda teğmen nasbedilirler. 2003 yılında Astsubaylardan Subay olanlar Kıdemli Yüzbaşı rütbesine kadar yükselebilme kıstası yeniden düzenlenmiş ve şu anki hali ile 4 yıllık üniversite mezunu astsubaylar subay rütbesini haiz olduklarında albay rütbesine kadar yükselebilmektedirler.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. "TSK İÇ Hizmet Kanunu Madde 2". mevzuat. 04.01.1961. 1 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150501012748/http://www.mevzuat.gov.tr:80/MevzuatMetin/1.4.211.pdf. Erişim tarihi: 12 Şubat 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.