Bölme

Kalanlı bir bölme işleminde
bölünen = (bölen x bölüm) + kalan

Matematikte bölme, dört ana aritmetik işlemden biri. Yazımda "÷" , ":" veya "/" işareti ile sembolize edilir. Bölme işlemi genellikle "çarpma işleminin tersi" olarak tanımlanır zira bölme işlemi devamlı olarak çıkarmadır ve sağlaması yinelenen toplama işlemi olan çarpmadır:

ise

Örnek :

Sağlaması :

Sayılar ile kalansız bölünebilme kuralları

2 ile bölünebilme

Eğer sayının birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 varsa o sayı 2 ile kalansız bölünür.

Örnekler :

3 ile bölünebilme

Eğer sayının içinde yazan sayıların sayı değerleri toplamı 3 veya 3'ün herhangi bir katı ise o sayı 3 ile kalansız bölünür.

Örnekler : ,

4 ile bölünebilme

Eğer sayının son iki basamağı 00 veya 4'ün herhangi bir katı ise o sayı 4 ile kalansız bölünür

Örnekler : (Son iki basamağı 00) (Son iki basamağı 4'ün katıdır.)

5 ile bölünebilme

Eğer sayının birler basamağı 0 veya 5 ise o sayı 5'e kalansız bölünür.

Örnekler :

6 ile bölünebilme

Eğer bir sayı hem 2 hem de 3'e kalansız bölünüyorsa o sayı 6'ya da kalansız bölünür

Örnekler :

816, 424 ve 552 sayılarının 3 ile bölünüp bölünmediği şöyle bulunur:

(15, 3'ün katıdır.)

(10, 3'ün katı değildir.)

(12, 3'ün katıdır.)

Yukarıdaki görülen sayılar, 816 ve 552 sayıları hem 2'ye hemde 3'e hemde 6'ya kalansız bölünebilen sayılardır. 424 sayısı, 4+2+4=10 olur. 10, 3'ün katı olmadığından 424 sayısı 3'e kalansız bölünemez.

9 ile bölümebilme

Eğer bir sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı 9 veya 9'un herhangi bir katı ise o sayı 9 ile kalansız bölünür

Örnekler : ,

NOT : 9 üçün katı olduğu için 9'la kalansız bölünen tüm sayılar 3 ile de kalansız bölünür.

10 ile bölünebilme

Eğer bir sayının birler basamağı 0 ise o sayı 10 ile kalansız bölünür

Örnekler :

1.NOT : Sayının birler basamağı olan 0'ı silersek 10'un kaç katı olduğunu buluruz.

2.NOT : 10'la kalansız bölünen tüm sayılar 5 ile de kalansız bölünür.

Bir bölme işleminin görsel ifadesi:

Kaynaklar

    Ayrıca bakınız

    This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.