II. Konrad (Kutsal Roma İmparatoru)

II. Konrad'ın 14ncü yüzyıl minyatürü.

II. Konrad (y. 990–4 Haziran 1039) Franconia'da orta seviyede bir asilzade olan Kont Heinrich Speyer ve onun eşi Adelaide (Alsace)'nin oğullarıdır. Speyer ve Worm Kontu ünvanlarını reşit olmadığı zamanda Heinrich'in yirmi yaşında ölümüyle miras olarak alır. Olgunlaştığında Worms ve Speyer'deki gücünün üzerinde tanınan bir kişi haline geldi. Sakson silsilesi yavaş yavaş öldüğünde ve Alman hükümdarlığı için seçilmiş prens boş olduğunda 1024 yılında saygıdeğer bir şekilde otuzdört yaşında Almanya Kralı olarak seçildi ve 26 Mart 1027 yılında Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydirildi.

İlk yılları

Hükümdarlığı süresinde, Alman hükümdarların yaşayabilir bir kurum olduğunu kanıtladı. Monarşinin hayatta kalabilmesi artık bağımsızlık ve toprak yüceliği arasındaki sözleşmeye dayanmıyordu.

II. Konrad'ın babası Speyer Kontu Heinrich Luigrad'ın erkek torunu, Büyük imparator I. Otto (Kutsal Roma İmparatoru)'nun kızı Salian Dükü Kırmızı Konrad (Loraine) ile evlenmişti.

O devirde soyaçekime rağmen insanların genç ve daha genç öldüğü zamanda, yetim Konrad soyluluk standartlarına göre Worms piskoposu tarafından zayıf bir şekilde yetiştiriliyordu.

Bilinç yoksunluğu dışında basiretli olarak akbul ediliyordu. 1016 yılında bir dul düşeş olan Gisela (Svabya) ile evlendi. Her iki tarafta Şarlman'dan miras iddi ediyordu.

Katı kilise kanunları bu evliliği sakıncalı buluyor ve II. Heinrich (Kutsal Roma İmparatoru) bunu Konrad'ı geçici süreyle sürgüne göndermek için kullanıyordu.

Heinrich'in 1024 tarihinde ölümüyle, Konrad aday olarak göründü ve büyük bir çoğunluk ile seçilerek 8 Eylül 1024 tarihinde Mainz'da taç giydirildi. Açık bir şekilde görüleceği üzere Sakson imparatorluk sülalesi son buluyordu.

İtalyan piskoposu 1025 yılı Haziran ayında Konstanz'da Konrad'ın eğemenliğini tanıyordu. Ehil olmayan prensler ise William (Aquitinei)'nin olmasını istiyordu. Buna rağmen 1026 yılının başlarında Konrad Milano'ya gitti ve Milano Başpiskoposu Ariberto, Konrad'ı İtalya Kralı olarak taçlandırdı. Kasabadaki bazı mühalifleri yendikten sonra Konrad, Roma'ya ulaştı ve Papa XIX. Ioannes ona 1027 yılı Paskalya yortusunda imparatorluk taçını giydirdi.

II. Konrad (Kutsal Roma İmparatoru) Almanya, Speyer Katedrali'ndeki yeraltı mezarı.

Son yıllar

1039 yılında Konrad hastalanır ve Utrecht şehrinde Gut hastalığından ölür. Onun kalbi ve iç organları Utrecht'deki "Aziz Martin Katedrali" ne gömülür. Vücudu ise Cologne, Mainz ve Worms yoluyla Speyer'e taşınır. Vücüdu, temeli Konrad tarafından atılan ve halen inşa halinde olan Speyer Katedrali'ne gömülür. 1900 yılında yapılan büyük bir kazıda sandukası orijinal istirahat yeri olan sunak önünden yer altı türbesine yerleştirilir. Burası bugün hala görülebilir.

II. Konrad'ın betimlemeleri

Aquileia basilikası (kuzey İtalya) doğu ucundaki kubbesinde imparator II. Konrad ve onun eşi Gisela (Swabia) ve Patrik Poppone (Aquileia)'yı gösteren yaklaşık 1031 yılın tarihli fresk vardır.

Kaynakça

II. Konrad (Kutsal Roma İmparatoru)
Salian hanedanı
Doğumu: y. 990 Ölümü: 1039
Resmî unvanlar
Önce gelen
II. Heinrich
Almanya Kralı
1024–1039
Sonra gelen
III. Heinrich
Kutsal Roma İmparatoru
1027–1039
İtalya Kralı
1027–1039
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.