II. Olaf

II. Olaf
Bir Orta Çağ çiziminde Olaf.
Norveç Kralı
Hüküm süresi 1015 - 1028
Önce gelen Çatalsakal Sweyn
Naip olarak Sveinn Hákonarson
& Håkon Eiriksson
Sonra gelen Büyük Knud
Naip olarak Håkon Eiriksson
Tam ismi
Olaf Haraldsson
Doğum 995
Ölüm 29 Temmuz 1030

Olaf Haraldsson (Aziz Olaf olarak da bilinir / d. y. 995 - ö. 29 Temmuz 1030, Stiklestad, Norveç; yortu günü 29 Temmuz), akrabası I. Olav'ın ölümünden sonra dağılan krallığı yeniden kurup, bütün Norveç'e egemenliğini kabul ettiren ilk Norveç kralı ve ülkenin koruyucu azizi. Norveç'teki Dan egemenliğine 12 yıl süreyle ara vermiş ve Hıristiyanlığın hızla yayılmasını sağlamıştır. 1024'te ilan ettiği dinsel içerikli yasa, Norveç'in ilk ulusal yasası olarak kabul edilir.

Norveç kralı I. Harald'ın soyundan gelen Harald Grenske'nin oğluydu. Pagan olarak yetiştirildi ve Baltık bölgesinde Viking savaşçısı oldu. 1009-11 arasında İngilizlere karaşı savaştıysa da, 1013'te Danlara karşı savaşta İngiltere kralı Tedariksiz Ethelred'e destek oldu. Danimarka kralı I. Svend'in İngiltere'de üstünlüğü sağlaması üzerine İspanya'ya ve Fransa'ya gitti. Fransa'dayken Hıristiyan oldu (1013).

1015'te Norveç'e dönen Olav daha önce Danimarka, İsveç ve Lade kontu Norveçli Hákon'un elinde olan toprakları fethetti ve bir yıl içinde bütün Norveç'e egemenliğini kabul ettirdi. Sonraki 12 yılda iç kesimlerdeki soyluların desteğini kazandı ve İngiltere'den getirttiği misyonerler aracılığıyla Hıristiyanlığı bu bölgelerde yaymaya çalıştı. Dinsel konulardaki danışmanı Piskopos Grimkell'le birlikte 1024'te Moster'de ilan ettiği bir yasayla Norveç Kilisesi kurulmuş oldu.

1019'da İsveç kralı Olof Skötkonung'la arasındaki anlaşmazlığı çözen Olav, İngiltere ve Danimarka kralı Büyük Knud'un Norveç'i işgal tehdidi karşısında Olof'un oğlu Anund Jakob'la kuvvetlerini birleştirdi. Ama önde gelen Norveçli kabile reislerinin desteğini kazanan Knud, Olav'ı, Rusya'ya kaçarak karısının Kiev'deki akrabalarının yanına sığınmak zorunda bıraktı (1028).

Olav 1030'da Anund Jakob'un yardımıyla Norveç'i geri almak için bir harekat düzenlediyse de ünlü Stiklestad Çarpışması'nda (1030) Norveçli köylüler ve Dan ordusu karşısında yenilgiye uğradı ve öldü. Halk tarafından çok sevilmesi, kilise için yaptıkları ve efsaneleşen ölümünü izleyen mucizeler nedeniyle 1031'de azizler listesine kabul edildi. İngiltere, İsveç ve Roma'da onuruna kiliseler yapılan Olav, Ortodoks Kilisesi'nce kabul edilen son Batılı azizdir.

Kaynaklar

II. Olaf
Resmî unvanlar
Önce gelen
Sveinn Hákonarson
& Håkon Eiriksson

Naip olarak
Norveç Kralı
1015 - 1028
Sonra gelen
Håkon Eiriksson
Naip olarak
Önce gelen
Çatalsakal Sweyn
Sonra gelen
Büyük Knud
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.