Liberté, égalité, fraternité

Liberté, égalité, fraternité; "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" anlamına gelen Fransızca özdeyiş, 1789 Fransız İhtilali'nin simgelerindendir. Eski Fransız Frank'ının arkasında yazılı olan olan bu söz, bugün Fransız Avrosu'nda da yazılıdır.

Ayrıca İttihat ve Terakki Cemiyeti gibi dünyadaki birçok başka grup da zamanında Fransız Devrimi'nin bu ünlü sloganını kendine mal etmeye çalışmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti; Osmanlı Devleti'ndeki Mutlakiyete karşıt olarak Fransızların "Liberté, égalité, fraternité" özdeyişini "Hürriyet (Özgürlük), Müsavat (Eşitlik), Uhuvvet (Kardeşlik)" kavramlarıyla çevirmiş ve benzer anlamlara gelecek şekilde kullanmaya çalışmıştır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.