Luka

Aziz Luka (Andrea Mantegna)

Müjdeci Luka veya Evanjelist Luka (Antik Yunanca: Λουκᾶς, Loukás), İsa'nın kanonik İncillerinin yazarları olan Dört Müjdeci'den biridir. Luka, Türkiyede'ki Helenistik Antakya kentinin yerlisiydi. Erken dönem kilise babaları, başlangıçta tek bir edebi eseri oluşturan Luka İncili'ni ve Elçilerin İşleri kitabının yazarlığını Luka'ya atfettiler. Bu durum sonraları Jerome ve Eusebius gibi erken dönem Hristiyanlık inancının önemli figürleri tarafından teyit edildi. Buna rağmen hem laik hem de dinî alimler arasında eserlerin yazarının gerçek kimliğine dair delil yetersizliği nedeniyle tartışmalar sürdürülmüştür.

Yeni Ahit'te Luka'nın bahsi kısaca birkaç kez geçmektedir ve Pavlus'un Koloseliler'e mektubunda bir hekim olarak anılır.[1][2][3] Dolayısıyla hem bir hekim olduğu, hem de Pavlus'un bir öğrencisi olduğu düşünülmektedir. Erken dönem Hristiyanlar tarafından bir aziz olarak kabul edilir ve şehit olduğuna inanılır fakat olayların anlatımında farklılıklar bulunmaktadır. Roma Katolik Kilisesi'nde ve diğer büyük mezheplerde sanatçıların, hekimlerin, cerrahların, öğrencilerin ve kasapların azizi Müjdeci (Evanjelist) Luka olarak kutsanır. Bayram günü (feast day) 18 Ekim'dir.

Kaynakça

  1. Koloseliler 4:14: "Sevgili hekim Luka ve Dimas da size selam ederler."
  2. 2 Timoteyus 4:11: "Yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir. O, yapacağım hizmette bana yardımcı olur."
  3. Filimon 1:24: "Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafra, emektaşlarım Markos, Aristarkus, Dimas ve Luka sana selam ederler."

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.