Mandelbrot kümesi

Mandelbrot kümesi, Benoit Mandelbrot'un ikinci derece kompleks değişkenli polinomların dinamiklerini açıklamak için geliştirdiği ve incelediği kümedir. Mandelbrot kümesi, karmaşık düzlemin bir fraktal altkümesidir.

Mandelbrot Kümesi ve Ana Bölgeleri

Tanım

Yazı boyunca ile polinomunu göstereceğiz. sayısının altındaki değeri dir. Benzer şekilde sayısının altındaki değeri dir. fonksiyonunun bir önceki aşamada elde edilen sayıya, yani ye uygulanması yeni bir sayı, yani yi, üretecektir. Bu işlemi yapmaya devam edersek,

karmaşık sayı dizisini elde ederiz. Bu dizinin limit değerinin sonlu bir sayı olup olmaması değerine bağlıdır. Bunun nedeni tipindeki ikinci derece polinomların yinelemeli uygulamalarının yarıçapı 2 den büyük her karmaşık çemberi sonsuza götürmesindendir.

Dizinin, sonlu bir sayıya yakınsadığı değerlerinin kümesine Mandelbrot Kümesi denir. Başka bir ifadeyle, Mandelbrot kümesi öyle bir kümedir ki sayısı bu kümeden seçildiğinde yukarıdaki dizi sonlu bir sayıya yakınsar.


Temel özellikler

Mandelbrot kümesini gösteren animasyon.
Mandelbrot kümesinin bazı kısımları kendine benzer
Mandelbrot kümesinin bazı kısımları kendine benzemez
Lojistik Ailenin parametre uzayı ve Mandelbrot Kümesi

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 10/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.