Odak

Geometrik optiklerde odak, görüntü noktası olarak da bilinen, ışık ışınının yakınsak kaynaklandığı noktadır. Ayrıca odak kavramsal olarak bir nokta olmasına rağmen, fiziksel olarak uzaysal boyuta sahiptir ve mavi daire olarak adlandırılır. Bu ideal olmayan odaklanma, optik görüntülemenin ışık sapmaları nedeniyle olabilir. Önemli anormalliklerin yokluğunda, en küçük muhtemel mavi daire, optik sistem açıklığındaki kırınım nedeniyle, Airy diskidir. Işık sapmaları, airy diski büyük açıklıklar için fazla küçük olduğu sürece, açıklık çapı arttıkça kötüleşmeye eğilimlidir.

Görüntü, görüntü noktası ya da bölgesi, eğer nesnel noktadan gelen ışık, görüntüye neredeyse mümkün olduğu kadar yakınsak ise odakta, eğer ışık yeteri kadar yakınsak değilse odak dışındadır. 

Temel odak ya da odak noktası özel bir odaktır:

           

yansıtılır.

     

Ayrılan mercek, tümsek ayna, koşutlanmış ışık demetini bir noktada toplamaz. Bunun yerine, odak noktası ışığın merceğe doğru gittikten ya da aynadan yansıtıldıktan sonra ışık yayılır gibi gözüktüğü noktadır. Parabolik tümsek ayna koşutlanmış ışık demetini odak noktasından ışık yayar şekilde göstermek, diğer taraftan, ışınları direk olarak koşutlanmış ışık demeti halinde odağa göndermek için yansıtır. Tümsek elips ayna, ışığı direk olarak diğer odak noktasından sanki bu ışın yayıyormuş gibi diğer odak noktasına yollar. Bu tip aynada, iki odak noktası da aynanın arkasındadır. Tümsek hiperbolik ayna ışınları, ışınlar aynanın arkasındaki odak noktasından çıkıyormuş gibi gözükmesi için, aynanın önündeki odak noktasından çıkacak şekilde yansıtır. Buna karşılık, tümsek hiperbolik ayna ışınları direk olarak aynanın arkasında bulunan ve aynanın önünde bulunan odak noktasına doğru olan, Cassegrain teleskopu gibi, odak noktasına doğru odaklar.

Referanslar

http://en.wikipedia.org/wiki/Focus_(optics)

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.