Rubidyum

eri ###--> Atom_numarası=37| Kimyasal_seri=Alkali metaller| Grup=1| Periyot=5| Blok=s| Görünüş=gümüşi beyaz
| Atom_ağırlığı=85,4678| Elektron_dizilimi=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
[Kr] 5s1| Elektronlar=2, 8, 18, 8, 1 | CAS_kayıt_numarası=7440-17-7| Maddenin_hali=Katı| Yoğunluk=1,532| Sıvı_yoğunluğu=(kaynama noktasında) 1,46| Ergime_noktası_K=312,46| Ergime_noktası_C=39,31| Kaynama_noktası_K=961,2 [1]| Kaynama_noktası_C=688| Ergime_ısısı=2,19| Buharlaşma_ısısı=69 [1]| Isı_kapasitesi=31,060| Kristal_yapısı=Kübik (Hacim Merkezli Kübik Kafes)| Yükseltgenme_seviyeleri=+1| Elektronegatifliği=0,82| İyonlaşma_enerjisi= 1'nci = 403 kJ/mol
2'nci = 2632,1 kJ/mol
3'ncü = 3859,4| Atom_yarıçapı=235| Atom_yarıçapı_hes=265| Kovalent_yarıçapı=220| Van_der_Waals_yarıçapı=303[2]| Elektrik_direnci=128| Isıl_iletkenlik=58,2| Isıl_genleşme=-| Ses_hızı=1300| Ses_hızı_derecesi=20| Mohs_sertliği=0,3| Vickers_sertliği=-| Brinell_sertliği=0,216| }}

Proton ve elektron sayısı
37
Nötron sayısı
48
Molar hacim
55.79 cm³/mole
Isı iletkenliği (300 K)
0.58 W cm−1 K−1
Özgül ısı
0.363 J g−1 K−1
Atomlaşma entalpisi
81 kJ mol−1
Atom hacmi
55.9 cm³/mol
Elektrokimyasal karşılığı
3.1888g/amp-hr
Füzyon ısısı
2.192 kJ/mol
Değerlik elektron potansiyeli
(-eV): 9.47
Birleşme entalpisi
2.19 kJ/mole
Elektron ilgisi
46.9 kJmol−1
Elektronegatiflik
0.31 (Sanderson elektronegatifliğine göre)
Bulunuş Tarihi
1861
Buluşu yapan
Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen
Bulunduğu yer
Almanya

İyonlaşma enerjisi

I. İyonlaşma Enerjisi 403 kJ/mol
II. İyonlaşma Enerjisi 2633 kJ/mol
III. İyonlaşma Enerjisi 3860 kJ/mol
IV. İyonlaşma Enerjisi 5080 kJ/mol
V. İyonlaşma Enerjisi 6850 kJ/mol
VI. İyonlaşma Enerjisi 8140 kJ/mol
VII. İyonlaşma Enerjisi 9570 kJ/mol
VIII. İyonlaşma Enerjisi 13120 kJ/mol
IX. İyonlaşma Enerjisi 14500 kJ/mol
X. İyonlaşma Enerjisi 26740 kJ/mol

İzotopları

İzotop Bolluk [%] Kütlesi Spin Yarı ömür Bozunma şekli
81Rb 0 81 3/2 4.57h EC, +
82Rb 0 82 1 1.258m +,EC
83Rb 0 83 5/2 86.2d EC,EC
84Rb 0 83.914 2 32.9d EC, +, -
85Rb 72.15 84.9118 5/2 - kararlı
85Rbm 0 85 0 >1µs IT
86Rb 0 85.911 2 18.65d -,EC
87Rb 27.85 86.9092 3/2 4.8E10y -
88Rb 0 88 2 17.7m -
89Rb 0 89 3/2 15.44m -
90Rb 0 90 1 2.6m -
90Rbm 0 90 4 4.3m -,IT
Genel bilgi
Potasyumun özelliklerine benzer özellikler gösterir ama potasyuma oranla çok ender bulunur. Beyaz renkli bir katıdır. Kuru havada bile çok çabuk yükseltgenir. Suyu şiddetle ayrıştırır ve ortaya çıkan hidrojeni tutuşturur. Çok kolay iyonlaşması nedeniyle sezyuma alternatif olarak, uzay araçlarındaki 'iyon motorlarında' kullanılmaktadır.
Rubidyumdan, özel camların yapımında, kalp araştırmalarında, vakum tüplerindeki gaz izlerini yok etmede ve fotosellerin yapımında yaralanılır.
Rubidyum metali, sıvı rubidyum klorür (RbCl) tuzunun eloktrolizi ile saf olarak elde edilir. Bir diğer elde ediliş yöntemi ise sodyum metalinin , sıcak eritilmiş rubidyum klorür ile reaksiyona girmesi sonucu gerçeklerşir.

Reaksiyonları

Hava ile reaksiyonu

Rubidyum metali bıçak ile kesilebilecek kadar yumuşak bir metaldir. Yüzeyi parlaktır. Fakat havadaki oksijen ve nem ile teması sonucunda matlaşır. Havada yandığı zaman Rubidyum süperoksit (RbO2) oluşturur.

Su ile reaksiyonu

Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi (RbOH) ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti baziktir ve reaksiyon çok ekzotermik bir reaksiyondur. Bu nedenle reaksiyonun gerçekleştiği cam kap kırılabilir.

Halojenler ile reaksiyonu

Asit ile reaksiyonu

Seyreltik sülfürik asit ile hızlı bir şekilde reaksiyona girerek hidrojen gazı ve sulu Rb(I) çözeltisini oluşturur.

Baz ile reaksiyonu

Rubidyum metalinin su ile hızlı reaksiyonunun sonucunda renksiz rubidyum hidroksit çözeltisi ve hidrojen gazı oluşturur. Bu çözelti çözünmüş hidroksit nedeniyle baziktir ve reaksiyon ekzotermik bir reaksiyondur.

Kullanım alanları

Kaynakça

  1. 1 2 Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, DOI:10.1021/je1011086.
  2. Manjeera Mantina, Adam C. Chamberlin, Rosendo Valero, Christopher J. Cramer, Donald G. Truhlar: Consistent van der Waals Radii for the Whole Main Group. In: J. Phys. Chem. A. 2009, 113, S. 5806–5812, DOI:10.1021/jp8111556.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.