Sıklık dağılımı

İstatistikte, sıklık dağılımı, bir örnekten alınan bir veya daha fazla değişkenin değerlerin sıralamasıdır.

Tek değişkenli sıklık tabloları

Tek değişkenli sıklık dağılımları, görülen her değerin tekrarının miktara göre sıralamasını ifade eder.

Bir Sıklık Dağılımı bize özet veri gruplamanın karşılıklı olarak özel sınıflara bölündüğünü ve bir sınıfta meydana gelen sayıyı gösterir. Düzensiz veriyi ifade etmenin bir yoludur. Örneğin bir seçimdeki sonuçları, belli bir bölgeye göç eden insanları, belli bir periyotta satılan ürünleri, vb. göstermek için kullanılır. Sıklık dağılımları ile kullanılabilen bazı grafikler, histogramlar, çubuk grafikleri, şerit grafikleri ve çember çizelgeleridir. Sıklık dağılımları hem niteliksel hem de niceliksel veri için kullanılır.

Ortak sıklık dağılımları

İki değişkenli ortak sıklık dağılımları genellikle (iki yollu) olasılık tablosunu ifade eder:

Belirsiz sıklıklı iki yollu olasılık tablosu
Dans Spor TV Toplam
Bay 2 10 8 20
Bayan 16 6 8 30
Toplam 18 16 16 50

Toplam satır ve toplam sütun belirsiz sıklıkları ve belirsiz dağılımı gösterirken tablonun gövdesi ortak sıklıkları gösteriyor.

Uygulamalar

Tablolandırılmış sıklık verisinde yönetme ve işleme ham veride işlemekten çok daha kolaydır. Bu tablolarda ortalama, medyan, standart sapma, vb. hesaplamak için basit algoritmalar vardır.

Harflerin sıklık dağılımları da kod kırmak için sıklık analizinde kullanılır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.