Samoyed dilleri

Samoyed dilleri, Ural Dağları'nın her iki yanında, ama daha çok kuzey kesiminde, yaklaşık 30.000 kişinin konuştuğu dil ailesidir.

Samoyed dilleri, Proto-Samoyed dilleri olarak adlandırılan eski bir dilden türemiştir. Samoyed dilleri ve Fin-Ugor dilleri, Ural dilleri ailesini oluşturur.

Bu dilleri konuşan halklar Samoyed Halkları adı altında toplanır.

Sınıflandırma

Başlıca diller ve etnik gruplar şunlardır:

Kuzey Samoyed dilleri
Güney Samoyed dilleri

Coğrafi dağılım

Samoyed dillerinin konuşulduğu topraklar Beyaz Deniz’den Laptev Denizi'ne değin uzanır. Bu bölge, Novaya Zemlya’nın güneyini, Yamal Yarımadası’nı, Ob ve Yenisey ırmaklarının aşağı çığırını ve Kuzey Sibirya’daki Taymir yarımadasını kapsar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.