Vadi

İzlanda'nın doğusunda Fljótsdalur vadisi

Vadi, akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan ve birkaç kilometre ya da binlerce km. olabilen coğrafi alandır. Kısaca vadi, iki dağın arasında zamanla oluşan çukurluktur. Vadiler, akarsuların yaptığı aşınmayla yanlamasına, derinlemesine gelişir. Genellikle dağ ya da tepelerle çevrelenirler.

Sözlük anlamı:

  1. İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit.
  2. Eskilemiş, mecaz Alan, yol, tarz.

Akarsu vadileri

Akarsular fiziksel ve kimyasal olarak yataklarını aşındırarak vadilerini şekillendirirler. Akarsu aşındırması üç gruba ayrılır: derine aşındırma, yana aşındırma, geriye aşındırma.

Derine aşındırma akarsuyun yatağını derine doğru kazmasıdır. Bu aşındırma en çok deniz seviyesine kadar olur. Deniz seviyesi tüm akarsular için ulaşılabilecek en alt seviyedir ve Genel Kaide Seviyesi olarak ifade edilir. Yükseltisi farklı bir göle dökülen akarsular için kaide seviyesi farklıdır ve Geçici Kaide seviyesi olarak ifade edilir. Lut Gölüne dökülen Şeria Nehri için geçiçi kaide seviyesi -422 m, Van gölüne dökülen Bendimahi Çayı için 1646 m'dir.

Yana aşındırma akarsuyun vadi yamaçlarının yan kısımlarını aşındırmasıdır. Derine aşındırma ile birlikte ilerler ve vadinin şeklinin oluşumunda önemlidir. Akarsuyun yukarı çığırında derine aşındırma aktiftir ve Çentik vadiler oluşur, yamaçın farklı dirençte kayalardan oluşması durumunda aşınma farklı olacağından Asimetrik Vadi tipi oluşur. Derine aşıındırma bittiği durumlarda yana aşındırma güçlenerek ilerler.

Geriye aşındırma, akarsuyun vadisini doğduğu kaynağa doğru aşındırma faliyetidir. Uzun zaman sonra akarsu doğduğu yükseklikleri deniz seviyesine kadar aşındırır. Kaynağı ile ağzı arasında yükselti farkı ve eğim iyice azalır. Geriye aşındırmanın ilerlediği durumlarda, komşu vadilerinin yamaçları aşındırılırsa, bu akarsu aşındırmayı yapan akarsuya katılır, bu olay Kapma olarak ifade edilir.

Akarsular gibi diğer dış kuvvetler de (buzullar, rüzgarlar, yeraltısuları, dalga ve akıntılar) yeryüzünü aşındırarak yüksek kısımları aşındırıp, çukur alanlara doldurarak yeryüzünü engebesiz hale getirme hedefindedirler. Bu duruma gelmiş araziye Peneplen adı verilir. Bir akarsu ihtiyarlık döneminde havzasının derine doğru aşındırmasını bitirmiş, araziyi deniz seviyesine yaklaştırmış ve yatağının eğimini azaltmış ise bu duruma Denge Profili denir. denge profiline ulaşmış bir akarsu, eğimi iyice azalmış, yatağında derine aşındırma bittiği için yana aşındırma yapar, kıvrımlar (Menderes) yaparak akışını sürdürür.

Akarsu vadi türleri

Buzul vadileri[2]

Tekne (U) vadi: Dağların yüksek kısımlarında oluşup, dağdan aşağı akmaya başlayan Vadi buzulları tarafından oluşturulur. Buzul vadinin tamamını doldurur ve yamaçlarının her tarafını aşındırır. Bu nedenle vadi Tekne, U harfi gibi bir görünüm alır.

Asılı vadi: Asıl vadi buzulunun kolları tarafından oluşturulur. Bir vadi buzuluna katılan yan kollar yataklarını buzul vadisinin derinliğine kadar aşındıramazlar. Buzul sonrası dönemde buraya yerleşen akarsu yükseklerden dökülerek şelaleler oluşturur.

Tekne (U) şekilli vadi oluşumlu Buzul Vadisi;Leh vadisi, Himalaya Dağları
Bir Asılı Vadi örneği; Yosemite Vadisi ve Yosemite Çağlayanı, Kaliforniya, ABD

Rift vadileri [3]

Tanzanya Kenya sınırında Rift vadisini oluşturan tektonik kırıkların Uluslararası Uzay İstasyonundan görünüşü.

Levha hareketleri sonucu, birbirinden uzaklaşarak, gerilime uğrayan yerkabuğunda oluşan kırılma-ayrılma alanlarıdır. Bu alanlarda duruma göre akarsular yerleşebilir veya göller oluşabilir. Rift vadilerinin ileri aşamasında iç denizler, okyanuslar oluşur.

Fay vadileri [4]

Fay vadileri (Graben), tektonik fay hatları boyunca, kırık alanlarda oluşan çukurluklardır. Bu vadilere yerleşen akarsular vadiyi aşındırarak akarsu vadisi görünümüne kavuşturur. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz gibi nehirlerimiz, fay vadilerine yerleşmiş akarsularımızdandır.

Kaynakça

  1. http://fihl.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/54/12/751709/dosyalar/2014_04/17103243_9.s%C4%B1n%C4%B1fcorafyadkuvvetlersercanzengn.pdf
  2. DİRİK, Prof. Dr. Kadir (2006). "Buzulların oluşturduğu yer şekilleri". Buzullar ve işlevleri. yunus.hacettepe.edu.tr. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160305124712/http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/bolum_15.pdf. Erişim tarihi: 03.05.2014.
  3. DİRİK, Prof. Dr. Kadir. "Uzaklaşan bir levha sınırının geçmişi". Levha Tektoniği. yunus.hacettepe.edu.tr. 3 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140503101154/http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/FJ_20_levha%20tektonigi.pdf. Erişim tarihi: 03.05.2014.
  4. DİRİK, Prof. Dr. Kadir,. "FAY VADİLERİ". Vadiler ve Vadilerin Jeolojik Önemi. yunus.hacettepe.edu.tr. 3 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140503101131/http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/Gr_3-4.pdf. Erişim tarihi: 03.05.2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.