Çekirdek aile

Çekirdek aile (Yalın aile), sosyoloji ve antropolojide evlilik ve anne-babalık ya da evlatlık ilişkisiyle birbirine bağlı, bir kadın ve bir erkek ile onların toplumca kabul edilen çocuklarından oluşan bireyler grubu.

Eskiden bu birimin toplumsal örgütlenmenin en temel ve evrensel biçimi olduğu görüşü yaygınken, antropolojik araştırmalar çekirdek ailenin çok çeşitli biçimleri olabileceğini ortaya çıkardıktan sonra, çekirdek ailenin değil, çekirdek aile "kompleksi"nin evrensel geçerlilik taşıdığı görüşü ağırlık kazanmıştır. Çekirdek aile kompleksinde anne-baba, karı koca, evlat ve kardeş rollerini üstlenen kişiler arasındaki biyolojik ilişkilerin Batı'da belirlenmiş tanımlara uygun olması gerekmez. Örneğin anayanlı toplumlarda, çocuğun sorumluluğu biyolojik babasının değil, baba dediği dayısının üzerinde olabilmektedir.

Karı koca ailesi ve kandaş aile, çekirdek ailenin en yaygın biçimleridir. Karı koca ailesi evlilik bağına dayanır; anne, baba, çocuklar ve bazı yakın akrabalardan oluşur. Kandaş aile ise aralarında kan bağı olduğu söylenen bir soy çizgisi çevresinde toplanır ve anne babalar, çocuklar ve torunlar ile çocukların, kan bağı açısından başka bir ailenin de üyesi olabilen eşlerinden oluşur.

Karı koca ailesinin kararlılığı, evliliğin niteliğine bağlıdır. Bu aile biçimi, pek çok insanın kan bağına dayalı geniş ailelerini terk etmek zorunda kaldığı sanayileşmiş ve akışkan toplumlarda yaygınlık kazanmıştır. Okuryazarlığın yaygınlaşmadığı toplumlarda soyun sürdürülmesi öncelik taşır; kandaş ailenin kararlılığı, uyandırdığı birlik ruhundan ve sürekliliğinden kaynaklanır.

Ayrıca

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.