İlerlemecilik

İlerlemecilik veya ilericilik, sosyal, siyasi ve ekonomik konularda genellikle değişim karşıtı, toplumsal baskıya dayalı sistemleri savunanlara karşı yenilik taraftarlarını ifade eden ve onların savunduğu fikirleri kapsayan genel bir politik felsefedir. Bilim, teknoloji, ekonomik kalkınma ve sosyal organizasyondaki ilerlemelerin insanın yaşam koşullarını geliştirmede büyük öneme sahip olduğunu ifade eden İlerleme Fikrine dayalıdır.

Avrupa'nın toplumun temeli olarak deneysel bilginin güçlendirilmesi ile barbar koşullardan medeniyete ulaşmak doğrultusunda bir örnek teşkil ettiği yönündeki düşünce nedeniyle ilerlemecilik, Aydınlanma Çağı'nda Avrupa'da büyük önem kazanmıştır. Aydınlanma Çağı figürleri ilerlemenin bütün toplumlara yönelik evrensel bir uygulamasının olduğunu, bu fikirlerin Avrupa'dan dünyaya yayılacağına inanmışlardır.[1]

Sosyolog Robert Nisbet, ilerleme fikrinin çok önemli beş öncülünü geçmişin değeri; Batı medeniyetinin yüceliği; ekonomik/teknolojik büyümenin değeri; nedensellik ve nedenselliğe dayalı edinilmiş bilgiye olan inanç, dünyevi hayatın değerinin içsel önemi olarak tanımlar. Kavram ortalama olarak sol bakışı temsil eden bir kısaltma şeklinde kullanılmışsa da bunun ötesinde döneme ve bakış açılarına bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanmıştır.[2]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.