18 Brumaire Darbesi

18 Brumaire Darbesi sırasında General Bonaparte Saint-Cloud Şatosu'ndayken, François Bouchot'nun bir çalışması, 1840.

18 Brumaire Darbesi, Fransa'da Direktuvar yönetimine son vererek Konsüllük dönemini başlatan ve böylece Napoléon Bonaparte'ın diktatörlük rejimini kurmasına uygun ortamı hazırlayan darbe (9-10 Kasım 1799). Fransız Devrimi'nin bu darbeyle fiilen sona erdiği görüşü yaygındır.

Darbe, Direktuvar rejiminin son günlerinde Başkeşiş Sieyès ve Talleyrand tarafından planlandı. Darbe hazırlıklarına, başarısız Mısır seferinden dönüşünde halk tarafından coşkuyla karşılanan General Napoléon Bonaparte da katıldı. Sieyès başkanlığındaki Conseil des Anciens (Yaşlılar Meclisi) 9 Kasım 1799'da, Conseil des Cinq-Cents'la (Beş Yüzler Konseyi) Conseil des Anciens'in ertesi günü Saint-Cloud Şatosu'nda toplanmasına karar verdi. Kararın görünürdeki gerekçesi meclisleri Jakobenlerin olası bir darbe girişimine karşı korumaktı. Ama asıl amaç meclis üyelerini başkentten uzaklaştırarak Bonaparte'ın birliklerinin denetimi altında olacakları bir yere taşımaktı.

Ertesi gün (19 Brumaire) Saint-Cloud'da toplanan Conseil des Anciens'in önünde kuşku uyandıran bir konuşma yapan Napoléon, daha sonra söylentileri duyan ve çevredeki birlikleri görerek gerçek darbenin kimin tarafından yapıldığını anlamaya başlayan Conseil des Cinq-Cents üyelerinin sözlü saldırılarına uğradı ve meclisin toplanacağı salondan kaçmak zorunda kaldı. Ama Sieyès, Lucien Bonaparte ve Joachim Murat sonunda askerleri kullanarak duruma egemen oldular ve Conseil des Cinq-Cents'ı dağıttılar. Conseil des Anciens ise kendini feshettiğini, Direktuvar rejiminin sona erdiğni ve Birinci Konsül Napoléon Bonaparte ve yardımcıları Konsül Sieyès ve Konsül Roger Ducos önderliğindeki yeni Konsüllük yönetiminin kurulduğunu açıklamak zorunda kaldı. Bonaparte 14 Kasım'da Lüksemburg Sarayı'na yerleşerek yönetimi üstlendi.[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.