Burjuva sosyalizmi

Burjuva sosyalizmi veya muhafazakâr sosyalizm, komünizmin kuramsal kurucuları olan Karl Marx ve Friedrich Engels'in sıkça kullandığı (özellikle Komünist Manifesto adlı eserlerinde) siyasal terim.

Marksist görüşe göre burjuva sosyalizmi, mevcut burjuva sınıf ilişkilerinin mevcut devletlerdeki dayanağıdır. Buna göre, burjuva sosyalistleri kapitalist ülkelerdeki mevcut sınıf ilişkilerini doğal karşılarlar ve sistemle birlikte egemen sınıf olan burjuva sınıfını korurlar. Bununla birlikte sınıf mücadelesini reddederler ve var olan toplumsal sınıfları ortadan kaldırmayı istemek bir yana, aksine burjuvazinin sermaye birikimini sağlamak için çalışırlar. Marx ve Engels Komünist Manifesto adlı eserlerinde bu kişileri filantropizm faaliyetlerini kullanan rahipler ve "reformcular" olarak tanımlar.[1]

Marx, konu hakkındaki görüşlerini ifade ederken anarşist düşünür Proudhon'un Sefaletin felsefesi adlı eserinden çeşitli alıntılar yapmıştır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Conservative or Bourgeois Socialism, (İngilizce) Erişim tarihi: 30 Ağustos 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.