Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (The World Federation of Democratic Youth - WFDY) sol eğilimli uluslararası bir gençlik örgütüdür. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası hükümet dışı gençlik örgütü olarak tanınmıştır. Kendini "antiemperyalist, sol kanat" olarak tanımlayan WFDY 1945 yılında Londra'da kuruldu. II. Dünya Savaşı sonrasının tarihsel koşullarında geniş bir yaygınlığa ulaştı. Ancak Soğuk Savaş'ın başlamasıyla batılı örgütlerin önemli bir kısmı federasyondan ayrıldı. Federasyon genellikle Genç Komünist Enternasyonal'in bir uzantısı olarak düşünülüyordu.

Sovyetler Birliği'nin ve Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra krize giren örgüt, günümüzde bu krizi atlatmıştır ve düzenli aktiviteler düzenleyen bir uluslararası gençlik örgütü durumundadır. En önemli etkinliği Dünya Gençler ve Öğrenciler Festivali olan örgütün merkezi Budapeşte'dedir.

1977'de, merkezi İstanbul'da olan İlerici Gençler Derneği (İGD), WFDY tarafından üyeliğe kabul edilmiştir. 1978'de İGD, DDKD ve CHP'li parlamenterler Küba Öğrenci ve Gençlik Festivali'ne katılmıştır. İGD, 1979 yılı sonbaharında kapatılmış, üyeleri sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanmıştır. 8-12 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılan ve 50’nin üzerinde ülkeden 86 gençlik örgütünün yer aldığı 18. Genel Meclis Toplantısı'na Türkiye’den tek temsilci olarak TKP’li Öğrenciler katılmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.