Filantropizm

Filantropizm[1] veya insanseverlik;[1] başkalarının tıbbî, ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltmek ve mutluluklarını artırmak için[2] organize faaliyetler düzenlemek.[3] Daha kapsamlı olan hayırseverlik kavramının bir alt kategorisidir ve İslamî vakıflar, kilise yardım grupları, antik Yunanistan'da Platon'un Akademi'si gibi oluşumlar filantropik faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir.[3]

Türkçede hayırseverlik, çoğunlukla tarihi gelişimi sebebiyle bireylerin dini, vicdani veya duygusal güdülerinden hareketle yaptıkları yardım faaliyetlerini çağrıştırmaktadır. Ancak uluslararası düzeyde filantropizm terimi bu çağrışımlardan ziyade birey ve kurumların içinde bulundukları toplumların refah seviyesini yükseltmek amacıyla (çoğunlukla sivil toplum kuruluşları tarafından ve stratejik bir planla) bağışta bulunmaları şeklinde tanımlanmaktadır.[4]

Etimoloji

Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.[1] Kavramın kökeni Yunanca "philo-" (sevmek) ve "anthropos" (insan) sözcükleridir.[5]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.