He (harf)

He ( ﻫ ,ﻩ‎ ), Arap alfabesinin yirmi altıncı harfi. İbranice muadili He harfidir.

Ebced hesabındaki değeri 5'tir. Kamerî harflerdendir.

Arap Alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
(ء Hemze)

Yazılış

He harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir. İki şekli vardır. Genellikle yalın halde kullanılan şekline kapalı he ه denir.

Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık

ـه ـهـ هـ‎ ه‎‎‎ h h

Mahreç - Fonetik

He sesi, boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkar. Ses yolu açıkken göğüsten gelip gırtlaktan çıkarılan "he" sesidir. Güzel he olarak da adlandırılır. Uygurcada "ə" (ئه) sesini verir.

Bu ses Türkçedeki "he" sesi gibidir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.