Se (Arap)

Arap Alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
(ء Hemze)

Se ( ﺙ ), Arap alfabesinin dördüncü harfi. Ebced hesabındaki değeri 500'dür. Şemsî harflerdendir.

Yazılış

Se harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.

Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık

ـث ـثـ ثـ θ

Mahreç - Fonetik

ث sesi diş sessizlerindendir. Dilin, üst ve alt dişlerin arasına sokulmasıyla çıkarılır. Yumuşak, ıslıklı, ince ve peltek bir sestir (Ť veya Š). Arapçadaki T harfinin peltek biçimidir. Aslında peltek S sesi ile aynıdır. Her iki peltek ses de ( ve ) dilin dişlerin arasına değdirilmesiyle çıkarıldığı için aralarındaki farkı anlamak mümkün değildir ve hatta böyle bir fark yoktur. Örneğin: Es̃er...

Bu sesin karşılığı Türkçede yoktur. Türkçedeki "se" sesi ile "te" sesi arasında, İngilizcedeki "think" kelimesindeki "th" ikilisinin verdiği sese yakın bir ses verir. Başkurt Kiril Alfabesinde "Ҫ" harfi ile gösterilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.