Hyrkania

İran'ın ve Türkmenistan'ın bir kısmını içine alan Hyrkania'nın konumu.

Hyrkania (ya da Cürcan), şimdiki Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletleriyle Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyılarının güneyini içine alan tarihi bölge.

Tarih

Ahameniş İmparatorluğu döneminde bir eyaletin parçası olan bölge, bir süre Sasanilerin egemenliğinde kaldı. Sasani döneminde, bölgenin birçok kentine savunma amaçlı kaleler ve surlar inşa edildi. İslamiyet'in ortaya çıkışından sonra bir süre Araplara haraç veren bölge, III. Yezid döneminde (716) Emevilere katıldı. 928'de kurulan Ziyarîlerin denetimine geçen bölge, Samanîler ve Gaznelilere vergi vererek yüz yıl kadar savaş yaşamadı. Bölge, 14. yüzyıldaki Moğol istilaları sonucunda yıkıma uğradı.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.