Polis Akademisi (Türkiye)

Polis Akademisi
Slogan Bölünmez bütünlüğün, huzurun bekçisiyiz
Kuruluş 6 Kasım 1937 (700924983208000000079 yıl, 61 gün önce.)
Tür Polis Akademisi
Eğitim dil(ler)i Türkçe
Başkan Prof. Dr. Yılmaz Çolak
Konum Ankara,  Türkiye
Web sitesi http://www.pa.edu.tr/

Polis Akademisi, Emniyet Teşkilatı için orta ve üst kademe yöneticiler yetiştiren, Ankara'da üniversite eşdeğerinde bir öğretim kuruluşudur. Akademi, ilk derece amirlik, ön lisans ve lisans üstü eğitim verir, öğretim üyeleri eğitimin yanı sıra bilimsel araştırma ve yayın yapar, danışmanlık hizmeti verir. İdarî bünyesinde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Eğitim Merkezi (PEM) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü adlı eğitim merkezleri bulunur.[1]

Akademi'nin lisans eğitimi veren Güvenlik Bilimleri Fakültesi -resmi gazetede 04/04/2015 tarihinde yayınlanan-6638 sayılı İç Güvenlik Paketi kapsamında kapatılarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Kapatılan fakültede eğitim gören öğrenciler çeşitli üniversitelerin idari ve iktisadi bilimler fakültesine yerleştirilmiştir. Lisans üstü eğitim verip araştırma yapan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Araştırma enstitüleri ve idarî merkez ise Ankara'nın Anıttepe mahallesindeki kampüstedir.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM)[2]

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 2015 yılında Güvenlik Bilimleri Fakültesinin dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur. PAEM'in Müdürlüğünü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yapmaktadır.

Emniyet Teşkilatının ilk derece amir ihtiyacını karşılamak için kurulmuş Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim birimidir.

PAEM'e öğrenci alımı meslek içi ve sivil olmak üzere olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

İki yılını doldurmuş 45 yaşından gün almamış lisans mezunu Polis memurları, Başpolis memurları ve Kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olanlar meslek içi öğrenci alımını oluştururken, 1/1/2020 tarihine kadar KPSS'den belirlenen taban puanını almış lisans mezunları ise sivil öğrenci alımını oluşturmaktadır. Alımlarla ilgili esasları düzenleyen yönetmelikler İçişleri Bakanlığınca hazırlanacaktır.

Polis Teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacının bir an önce karşılanması amacıyla 1/1/2020 tarihine kadar sivil öğrenci alımı yapılacak olsa da bu tarihten sonra Polis Teşkilatının amir ihtiyacı tamamen meslek içinden karşılanacaktır.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezinden mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına Komiser Yardımcısı rütbesiyle atanırlar.

PAEM, ayrıca Emniyet Teşkilatındaki rütbeli personelin rütbe terfi sınavlarını ve bu çerçevede yönetici eğitimlerini de yapmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO)[3]

Polis Meslek Yüksekokulları, 2001 yılında polis okullarının dönüştürülmesiyle kurulan, öğrenci kaynağını lise ve dengi okul mezunlarının oluşturduğu, 2 yıllık ön lisans eğitimi veren, Polis Akademisine bağlı bir eğitim kurumudur.

Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına Polis Memuru rütbesiyle aday polis olarak atanırlar.

Türkiye'nin değişik ilerinde olmak üzere yaklaşık 20 tane Polis Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)

Öğrenci kaynağını lisans mezunlarının oluşturduğu, kurs nevinden yaklaşık 6 aylık eğitim veren, Polis Akademisine bağlı bir eğitim kurumudur.

Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına Polis memuru rütbesiyle aday polis olarak atanırlar.

Polis Eğitim Merkezi (PEM)

Emniyet Teşkilatının hizmet içi eğitim ihtiyacını karşılayan, Polis Akademisine bağlı bir eğitim kurumudur.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Akademisi Başkanlığının eğitim birimlerindeki öğretim üyesi ihtiyacını karşılamayı ve Güvenlik Bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İlgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim yapmak, Emniyet Teşkilatı için öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, akademik danışmanlık hizmetleri yapmak, bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer düzenlemek, Güvenlik personeline, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve yönetim nosyonu kazandırmak amacı ile eğitim-öğretim vermek, kurs ve sertifika programları düzenlemek gibi faaliyetler Enstitü'nün ana faaliyet alanları arasında bulunmaktadır.

Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve uzman personel yetiştirmek amacıyla, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 06 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden faaliyetlerine başlamıştır.

Lisansüstü programlarda, Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin yanı sıra; Adalet Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı  ve diğer bakanlıklar ile özel sektörden ilgili personele yönelik genel anlamda adli bilimlerin bütün alanlarını kapsayacak biçimde eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Tarihçe

Polis Akademisi 1937'de Polis Enstitüsü adıyla kurulduğunda amacı polislere bir yıllık meslek içi eğitim vermekti. 1940'tan itibaren iki yıllık yüksekokul olmuş, 1962'den sonra 3 yıllık genel yüksekokul statüsüne geçmiçtir. 1984'ten beri lisans eğitimi veren okulun adı da Polis Akademisi'ne dönüştürülmüştür. 1991'de Polis Akademisi'nin bünyesinde Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) adlı bir yapılaşma olmuş, öğrenciler resmen FYO'ya alınmaya başlanmıştır. 2001'deki yeni bir yapılanmanın ardından Polis Akademisi'nin 4 yıllık lisans eğitimi işlevi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne devredildi. Akademi, bünyesindeki Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, çeşitli illlerdeki 24 Polis Meslek Yüksek Okulu ve, Fakülte ve Yüksek Okullar bölümü ile üniversite statüsünü kazanmıştır. 2006'da doktora eğitimine başlanmıştır.

2015 tarihinde tekrardan yapılandırılan Polis Akademisinin kapsam ve yetki alanı genişletilerek Emniyet Teşkilatının insan kaynaklarını ve eğitimini tek elden yöneten bir birim haline getirilmiştir. Bu değişikliklerle Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezine dönüştürülmüştür. Fakülte öğrencileri çeşitli üniversitelerin idari ve iktisadi bilimler fakültelerine gönderilerek eğitim gören tüm öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilişiği kesilmiştir. Eğitim Dairesi Başkanlığının yetkileri Akademiye devredilmiştir. Öğrenci kaynağını üniversitelerin ihtiyaç duyulan bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Fakülte ve Yüksekokulları (FYO)'da 2015 yılındaki iç güvenlik reformu kapsamında kapatılmıştır.

Bu değişikler neticesinde Polis Akademisi şu eğitim birimlerinden oluşmaktadır: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Eğitim Merkezi (PEM) Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler Enstitüsü.

İdarî yapı

Polis Akademisi'nin alt birimleri Polis Akademisi Başkanlığı altında örgütlenmiştir. Başkan, üçlü kararname (İçişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı) ile atanır.

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olan akademik birimler şunlardır:

  1. Uluslararası Terörizm ve Sınır aşan Suçlar Araştırma Merkezi Müdürlüğü
  2. İstihbarat Bilimleri Merkezi Müdürlüğü
  3. Suç Önleme Araştırma Merkezi Müdürlüğü
  4. Adli Bilimler Araştırma Merkezi Müdürlüğü
  5. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü
  6. Güvenlik Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü
  7. Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.