Sic

Sic, "böyle" veya "bu şekilde" ve uzun hali ile ("sic erat scriptum") "böylece yazılmış" anlamına gelen Latince bir sözcük. Yazımda genellikle köşeli parantez içinde eğik yazı ile [sic] şeklinde gösterilir ve kendisinden önce gelen kelimenin, deyimin ya da imlâ işaretinin okunan metinde hatalı yazılmadığını; orijinal metne sadık kalındığını belirtir.[1]

Etimoloji

Latince sözcüğün aslı uzun i harfi ile sīc şeklinde yazılıyor ve İngilizcedeki "seek" sözcüğü gibi (IPA /'sik/) okunuyordu. Ancak zamanla İngilizceleşti ve "sick" (/'sɪk/) şeklinde okunmaya başlandı. Bazen Batılı dillerde hatalı olarak, sic sözcüğünün bir kelime grubunun akronimi olduğu düşünülür. Bu sözcük gruplarına örnek olarak İngilizce "spelling is correct" (yazılış doğrudur), "spelled incorrectly" (hatalı yazılış), "same in copy" (kopyada da aynı), "spelling intentionally conserved" (yazılış kasten muhafaza edilmiştir), "spelling included" (yazılışı kapsar), "said in context" (metinde öyle yazılı) ve Fransızca "sans intention comique" (espri amaçlı değildir) verilebilir.

Kullanım

sic sözcüğü genellikle tarihi metinlerden alıntı yapıldığında ya da bir kelimenin yaygın olmayan bir kullanılışı ile karşılaşıldığında kullanılır. Bazen de bir metindeki yazım hatasını alaya almak için kullanılır.

"The House of Representatives shall chuse [sic] their Speaker ... (Temsilciler Meclisi kendi Sözcüsünü seçmelidir ...)" ABD Anayasası'ndan yapılan bu alıntıda "choose" (seçmek) fiilinin eski bir kullanımı olan "chuse" kullanıldığından, alıntıyı yapan kişi kendisinin bir yazım hatası yapmadığını, orijinal metindeki ifadenin böyle olduğunu vurgulamak için sic ibaresini yerleştirmiştir.

Eğer bir alıntı, yeniden alıntılandıysa, sic ibaresini kimin koyduğu anlaşılmayabilir. Bu gibi durumlarda alıntı sonunda "(köşeli parantezli ifade metnin orijinalinde mevcuttur)" benzeri bir uyarı konulabilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Wilson, Kenneth G. The Columbia Guide to Standard American English. <http://www.bartleby.com/68/67/5467.html> Columbia University Press, 1993.
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.