Anti-klerikalizm

İlgili makaleler
Dinsizlik

Agnostik Teizm · Agnostik Ateizm
Agnostik Nötralizm
İgnostisizm ·
Apateizm
Zayıf ·
Güçlü

Seküler hümanizm  · Post-teizm
Özgür Düşünce  ·
Dinin Eleştirisi
Dinden Hür Olma From Religion Kuruluşu
Anti-klerikalizm ·
Anti-din
Parodi din ·
Deizm

Metafiziksel · Dinsel · Doğalcılık

Kişiler
Kitaplar

Tanrı Yanılgısı
Tanrı büyük değildir · İnancın sonu
Kutsal Kitapların Kaynakları

Portal ·

Anti-klerikalizm, kamusal ve politik yaşam veya bir kişinin günlük hayatı üzerindeki kurumsal dini güçlere ve etkilere karşıt olan tarihi bir harekettir. Bu hareket, sadece sekülerlikten daha aktif ve partizan bir tavır ister ve hatta bazen kilise mülküne zarar vermek veya çalmak gibi şiddetli tavırlar alabilir.

İngilizce kökenli bir sözcük olan clericalism, kilisenin nüfuzu/yasası anlamına gelmektedir. Bundan yola çıkılarak esasında Hristiyanlık ve kilise karşıtı bir hareket gibi algılansa da günümüzde her türlü dini baskıya karşı bir hareket olma niteliğini kazanmıştır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.