Ateizm demografisi

İlgili makaleler
Ateizm

Kavramlar

Antiteizm · Ateizm ve din
Ateizmin eleştirisi
Açık ve kapalı ateizm
Negatif ve pozitif ateizm

Tarih

Ateizm tarihi · Yeni ateizm
Devlet ateizmi

Tezler

Tanrı'nın varoluşuna karşı tezler
Özgür irade paradoksu
Tutarsız vahiyler kökenli tez
İnançsızlık kökenli tez
Kötü tasarım kökenli tez
Ateistin bahsi · Öğrenmeyenin kaderi
Boşukların Tanrı'sı
Bağdaşmayan özellikler tezi
Her şeye kadirlik paradoksu
Kötülük sorunu · Oblivion
Cehennem sorunu · Russell'in çaydanlığı
Teolojik nonkognitivizm
Nihai Boeing 747 gambiti

Kişiler

Demografi
Ateistlere karşı ayrımcılık / zulüm
Dikkate değer ateistler

Ateizm portali ·

Ateistlerin nüfus dağılımının saptanması oldukça zordur. Pek çok insan "ateizm" ve onunla alakalı olan terimleri yorumlama konusunda ayrıma düşmektedir. Bunun yanında ateizm, din karşıtı inançlar ve teizm karşıtı inançlar arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün değildir. Üstelik pek çok ateist, bulundukları toplumun sosyal baskıları yüzünden kendi kimliklerini ifade edememektedir. Sayıca çok az olmalarına rağmen ateist yönetimlerde de tam tersi bir durum söz konusu olabilmektedir.[1] Tüm bu olumsuzluklara rağmen bir araştırmaya göre dünya nüfusunun %2.5'i kendini ateist, %12.7'si ise kendisini dinsiz olarak tanımlamıştır.[2]

Avrupa

Percentages of people in European countries who said in 2010 that they "believe there is a God"
Percentages of people in European countries with no belief in a spirit, god, or life force (Eurobarometer 2010)

Bir 2010 Eurostat Eurobarometer anketine göre, Avrupa Birliği yurttaşlarının %51'i "nir Tanrı'nın olduğuna inandıkları" şeklinde yanıt verirken, %26'sı "bir çeşit ruh ya da yaşam gücüne inandıkları" şeklinde, %20'si de "bir ruh, Tanrı ya da yaşam gücüne inanmadıkları" şeklinde yanıtladı. Sonuçlar farklı ülkeler arasında oldukça değişiklik gösterdi; with Maltalı katılımcıların %94'ü Tanrı'ya inandıklarını belirtirken, Çeklilerin yalnızca %16'sı aynısını belirtti.[3]

Eurobarometer tarafından 2012'de yapılan Avrupa Birliği'nde dinsellikle ilgili bir diğer ankete göre, %16 İnançlı olmayan/Agnostik ve %7 Ateist.[4] AB yurttaşlarının %72'si Hristiyan ve %2'si Müslüman.[5]

Pew Research Center'ın 2012 araştırmasına göre, dinsel olarak bağımsız olanların sayısı (agnostik ve ateistler de dahil) Avrupalı popülasyonun yaklaşık %18,2'sine erişmektedir.[6] Aynı araştırmaya göre, dinsel olarak bağımsızlar yalnızca iki Avrupa ülkesinde popülasyonun çoğunluğuna erişmektedir: Çek Cumhuriyeti (%75) ve Estonya (%60).[6]

Eurobarometer Poll 2010[3]
Ülke "Bir Tanrının
olduğuna inanıyorum"
"Bir çeşit ruh veya yaşam
gücünün olduğuna inanıyorum"
"Bir çeşit ruh, Tanrı veya yaşam
gücünün olduğuna inanmıyorum"
Malta Malta %94 %4 %2
Romanya Romanya %92 %7 %1
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs %88 %8 %3
Yunanistan Yunanistan %79 %16 %4
Polonya Polonya %79 %14 %5
İtalya İtalya %74 %20 %6
İrlanda İrlanda %70 %20 %7
Portekiz Portekiz %70 %15 %12
Slovakya Slovakya'da din %63 %23 %13
İspanya İspanya %59 %20 %19
Litvanya Litvanya %47 %37 %12
Lüksemburg Lüksemburg %46 %22 %24
Macaristan Macaristan %45 %34 %20
Avusturya Avusturya %44 %38 %12
Almanya Almanya %44 %25 %27
Letonya Letonya %38 %48 %11
Birleşik Krallık Birleşik Krallık %37 %33 %25
Belçika Belçika %37 %31 %27
Bulgaristan Bulgaristan %36 %43 %15
Finlandiya Finlandiya %33 %42 %22
Slovenya Slovenya %32 %36 %26
Danimarka Danimarka %28 %47 %24
Hollanda Hollanda %28 %39 %30
Fransa Fransa %27 %27 %40
Estonya Estonya %18 %50 %29
İsveç İsveç %18 %45 %34
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti %16 %44 %37
Avrupa Birliği EU27 %51 %26 %20
Hırvatistan Hırvatistan (AB'ye 2013'te katıldı) %69 %22 %7
İsviçre İsviçre (EFTA) %44 %39 %11
İzlanda İzlanda (AEA, AB değil) %31 %49 %18
Norveç Norveç (AEA, AB değil) %22 %44 %29

Kuzey Amerika

Kuzey Amerika'da kendini bir dine bağlı olarak gören insanların oranı (1991), (2001).

2004 yılında BBC'nin yapmış olduğu bir araştırma ABD halkının %10'unun Tanrı'ya inanmadığını ortaya koymuştur.[7] 2005 yılında yapılan bir kamuoyu araştırması ABD halkının %5'inin Tanrı'nın var olduğuna inanmadığını gösterdi.[8] 2001 yılındaki ARIS araştırmasına göre 29.5 milyon ABD vatandaşı (%14.1) kendisini "dinsiz" olarak tanımlarken sadece 902,000 kişi (%0.4) kendisini tam anlamıyla ateist gördüğünü, 991,000 kişi ise (%0.5) agnostik olarak gördüğünü ifade etti.[9] ARIS'in son araştırmasına göre ise bu oranlar yaklaşık iki katına çıkmış durumda. 9 Mayıs 2009 tarihli araştırmaya göre 34.2 milyon kişi (%15) kendisini "dinsiz" tanımlarken %1.6'lık kesim kendsini ateist veya agnostik olarak görüyor.[10]

Ateizm, Kanada'da ABD'dan daha yaygın. ABD'de %2'ye varamayan agnostikler ve ateistler, Kanada'da %19-30 arasındadır.[11] 2001 yılında yapılan nüfus sayımına göre Kanada'nın %16.2'sinin dini inancı bulunmamaktadır. Ateizm ile ilgili ise net bir bilgi mevcut değil.[12] Şehir merkezlerinde bu oranın arttığını görüyoruz. 2001 yılı sayımına göre herhangi bir dine inancı olmayanların oranı Vancouver şehrinde %42.2'dir.[12]

2008 yılındaki araştırmaya göre Kanadalıların %23'ü herhangi bir tanrıya inanmamaktadır.[13]

Meksika Meclisi'nin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, halkının ağırlık olarak Katolik (%89) olmasına rağmen karara bağlandı.[14]

Son araştırmalar da gösteriyor ki ateizm ABD'nin tüm eyaletlerinde artmaktadır.[15]

Asya

İsrail'de, etnik olarak yahudi olanların %50'si, bir kısmı geleneklerine hala bağlı olmasına rağmen kendisini laik olarak tanımlıyor. Ateistlerin ve agnostiklerin oranı ise %15 ila %37 arasında seyrediyor.[16]

Avustralya

Avustralya'da yapılan 2006 nüfus sayımına göre halkın %18.7'si "hiçbir din" seçeneğini işaretledi. Bu oran %3.2'ye göre 2001 nüfus sayımından oldukça yüksekti. Soruya cevap vermeyenlerin oranı ise %11.2'yi buldu.[17]

Kaynakça

 1. Todd, Douglas China's stress on "harmony" keeps tight lid on religion Vancouver Sun blog. http://communities.canada.com/vancouversun/blogs/thesearch/archive/2008/08/23/china-s-stress-on-harmony-keeps-tight-lid-on-religion.aspx
 2. Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents
 3. 1 2 "Special Eurobarometer: Biotechnology" (PDF). Ekim 2010. ss. 381. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303213435/http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf.
 4. "Discrimination in the EU in 2012", Special Eurobarometer, 383 (European Union: European Commission): ss. 233, 2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf, erişim tarihi: 14 August 2013 Sorulan soru "Kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?" Bir kart gösteriyor: Katolik, Ortodoks, Protestan, Diğer Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Sih, Budist, Hindu, Ateist ve İnançsız/Agnostik. Diğer veya Bilmiyor için boşluk verildi. Yahudi, Sih, Budist, Hindu %1 eşiğine erişmedi.
 5. "Discrimination in the EU in 2012", Special Eurobarometer, 383 (European Union: European Commission): ss. 233, 2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf, erişim tarihi: 14 August 2013
 6. 1 2 "Religiously Unaffiliated". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 18 Aralık 2012. 30 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130730043126/http://www.pewforum.org:80/global-religious-landscape-unaffiliated.aspx. Erişim tarihi: 14 Şubat 2015.
 7. "UK among most secular nations". BBC News. http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/wtwtgod/3518375.stm. Retrieved 2005-03-05.
 8. "Article available to subscribers only". Editor&Publisher. http://www.editorandpublisher.com/eandp/news/article_display.jsp?vnu_content_id=1001659292. Retrieved 2006-03-05.
 9. "American Religious Identification Survey". http://www.gc.cuny.edu/faculty/research_briefs/aris/key_findings.htm. Retrieved 2006-03-05.
 10. "American Religious Identification Survey(ARIS 2008)". http://b27.cc.trincoll.edu/weblogs/AmericanReligionSurvey-ARIS/reports/ARIS_Report_2008.pdf. Retrieved 2009-03-20.
 11. http://www.pitzer.edu/academics/faculty/zuckerman/atheism.html
 12. 1 2 "Religion data from the 2001 Canadian census". Ontario Consultants on Religious Tolerance. http://www.religioustolerance.org/can_rel0.htm. Retrieved 2007-10-17.
 13. One in four don't believe in God, poll finds, The Toronto Star, May 31, 2008
 14. "Encyclopaedia Britannica". http://www.britannica.com/eb/article-27386. Retrieved 2007-07-06.
 15. http://www.usatoday.com/news/religion/2009-03-09-ARIS-faith-survey_N.htm
 16. http://www.adherents.com/largecom/com_atheist.html Top 50 Countries With Highest Proportion of Atheists / Agnostics
 17. Australian Bureau of Statistics (25 October 2007). "Australia". 2006 Census QuickStats. http://www.censusdata.abs.gov.au/ABSNavigation/prenav/LocationSearch?collection=Census&period=2006&areacode=0&producttype=QuickStats&breadcrumb=PL&action=401. Retrieved 2007-06-28.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.