Bazalt

Bazalt
Magmatik kayaç
Bileşim
Mafik: amfibol ve piroksen, bazen plajioklaz, feldispatımsı, ve/veya olivin.
Diyarbakır'daki Behram Paşa Camii yapımında bazalt kullanılmıştır.

Bazalt, volkanik kaya kütlelerinden biri. Siyah renkte ve kesif yığınlar halindedir. Doğada kütle, damar ve akıntı halinde bulunur. Başlıca özelliklerinden birisi, altıgen prizmalar biçiminde, büyük sütunlar meydana getirmesidir. Bu sütunlar, mağma akıntılarının soğuyup büzülmesinden ileri gelmiştir. Sert ve dayanıklı bir taş olduğundan kaldırım, yapı taş, demiryolu, köprü malzemesi olarak kullanılır. Yeryüzünde çok bol olan bazalt, bazı memleketlerde, binlerce kilometrekarelik yerleri örter. Birleşik Krallık'ın kuzeyi, İrlanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük Hindistan'da Dekkan bölgesindeki bazalt yığınları 300.000 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.