Trakit

Trakit, magmatik ve erüptif bir kayaç türüdür. Afanit ile porfir arası bir dokuya sahiptir. Bu mineral yapı başlıca alkali feldspardan oluşur; az miktarda plajiyoklâz ve kuartz veya nefelin gibi bir feldspatsı da içerebilir. Biyotit, klinopiroksen ve olivin sık görünen eklenti minerallerdir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/7/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.