Tarih felsefesi

Tarih felsefesi, tarihin kavramsal bir bakış açısıyla yorumlanması. Eleştirel tarih felsefesi ve kurgusal tarih felsefesi olarak iki başlık altında incelenir. Bunlardan ilki, akademik tarih dalını "kuram" özelinde incelemekte; tarihsel belgelerin doğası, nesnelliğin ne derece olası olduğu gibi konularla uğraşmaktadır. Kurgusal tarih felsefesi ise insanlık tarihi başta olmak üzere olayların önem derecesini konu almaktadır.[1]

Kaynakça

  1. E.g. W. H. Walsh, Introduction to the Philosophy of History (1951) ch.1 s.2.

Konuyla ilgili yayınlar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.