Bambu perdesi

1959 yılındaki Bambu perdesi. Perde siyah çizgiyle gösterilmiştir. O zamanki Laos, ABD'nin müttefiki olarak gösterilmektedir. Zira Komünist Pathet Lao yönetimi henüz iktidara gelmemişti.

Bambu perdesi Soğuk Savaş döneminde, Doğu Asya'nın komünist ülkeleri (özellikle Çin Halk Cumhuriyeti) ile kapitalist ve komünist olmayan ülkeleri ayıran politik sınırları ifade etmekte kullanılan örtmece kelimedir. Bu ifade, Kuzey ve Güney Kore'yi ikiye ayıran Kore'nin askerden arındırılmış bölgesi veya Güneydoğu Asya'yı (Soğuk Savaş döneminde komünizme karşı çıkan ülkeler kastedilmektedir) Komünizmden ayıran esnek sınırlar için pek fazla kullanılmamaktadır.

Çin Kültür Devrimi sırasında, Çinli otoriteler, perdenin kendi taraflarında kalan kısımını kapatarak, Çin Devletinin açıkça izni olmaksızın, ülkeye tüm giriş ve çıkışları yasakladılar. Birçok kişi hükümetin bu uygulamasından kurtularak, komünist olmayan ülkelere kaçabilmek için mülteci haline geldi. Hükümetin kısıtlamaları görece olarak gevşettiği dönemlerde, İngiltere yönetimi altındaki Hong Kong'a, büyük göçmen akımı oldu.

"Bambu Perdesi" tabiri, "Demir Perde tabiri kadar yaygın ve kullanılan bir ifade olmamıştır. Zira "Demir Perde" sınırları kırk yıl boyunca değişmeden kalmıştı. "Bambu Perdesi" ise daha elastik ve geçirgen sınırlara sahipti. Ayrıca Asya'daki siyasi bölünmeyi anlatmak için çok da doğru bir ifade sayılmazdı. Zira Çin-Sovyet ayrılığı sebebiyle, Doğu Asya Komünist Bloku'nda da tam bir uyumdan bahsetmek mümkün değildi; Moğolistan, Vietnam ve daha sonra Laos'un Komünist hükümetleri SSCB'nin müttefiki idi. Diğer yandan Kamboçya'nın Pol Pot rejimi ise Çin'e sadıktı. Kore Savaşı'ndan hemen sonra, Kuzey Kore ne Çin'e ne de SSCB'ye bağlılık göstermeyeceğini ilan etti.

Sonraki yıllarda, Çin ve ABD arasında buzların eriyip, ilişkilerin gelişmesi üzerine, bu ifade daha da aza kullanılır hale gelmiştir.[1] Ancak Güneydoğu Asya'da, Kore Yarımadası'nda, ABD ve müttefiklerini SSCB ile onun müttefiklerini ayıran, askerden arındırılmış bölgeyi anlatma için bambu perdesi ifadesi kullanılmaya devam edilmiştir. "Bambu perdesi" tanımlaması, çoklukla Burma'nın dünyaya kapalı sınırlarını ve ekonomisini anlatmak için kullanılmıştır.[2][3] Ancak Burma da 2010 yılından sonra dış dünyaya kapılarını aralamaya başlamıştır.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. Jerry Vondas, "Bamboo Curtain Full of Holes, Pitt Profs Say After China Visits", Pittsburgh Press, 17 October 1980.
  2. Robert D. Kaplan, "Lifting the Bamboo Curtain", The Atlantic, September 2008. Retrieved February 2009. http://www.theatlantic.com/doc/200809/burma
  3. Martin Petty and Paul Carsten, "After decades behind the bamboo curtain, Laos to join WTO", Reuters, 24 October 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.