Çevreleme politikası

Çevreleme politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin (SSCB) yayılmacı politikasına karşı izlediği askeri, ekonomik ve diplomatik unsurlar içeren dış politika stratejisi.

Temmuz 1947'de dış politika dergisi Foreign Affairs'de yayımlanan imzasız bir makalede, Dışişleri Bakanlığı'nın SSCB danışmanı George F. Kennan'ın, SSCB'deki rejimin yumuşayacağı ya da çökeceği beklentisiyle "Rusların yayılmacı eğilimlerinin, uzun dönemli, ama sarsılmaz ve uyanık bir politikayla çevrelenerek denetim altına alınmasını" önerdiği belirtildi. 1947'deki Truman Doktrini çevreleme politikasının ilk yansımasıydı. Amacı komünizmin yayılmasını engellemek, ABD'nin güvenliği ile yurtdışındaki etkisini geliştirmek ve bir domino etkisini engellemek olan çevreleme politikası Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa, Çin, Kore ve Vietnam'da giriştiği genişleme poltikasına karşı oluşturulmuştu.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.